Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius

Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro

Get Adobe Flash player

2016 m. vasario 19 d. Radviliškio Vaižganto gimnazijoje vyko Radviliškio rajono 8–10 klasių mokinių technologijų olimpiada. Olimpiadoje dalyvauti norą  pareiškė 12 mokinių. Nugalėtojais tapo:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Vaižganto gimnazija Ineta Morkūnaitė 1 g. Alfonsas Maslauskas Mokyt. metodininkas I
2. Šeduvos gimnazija Audrius Akučka 2 g. Vidmantas Skestenis Mokyt. metodininkas II
3. Vaižganto gimnazija Vakarė Kisieliūtė 1 g. Alfonsas Maslauskas Mokyt. metodininkas II
4. Vaižganto progimnazija Arnas Raudys 8 kl. Giedrius Krikštanas Vyr. mokytojas III

 Sveikiname nugalėtojus!

2016 metų balandžio 14 dieną Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinėje mokykloje vyko Lietuvos pagrindinių mokyklų mokinių dainos festivalis-konkursas „Dainuoju pavasarį“, kurį organizavo Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, Radviliškio rajono Alksnupių pagrindinės mokyklos iniciatyva.

Festivalyje-konkurse dalyvavo atlikėjai iš Šiaulių, Jurbarko, Raseinių Panevėžio, Kauno, Radviliškio rajonų – 21 kolektyvas. Stebint ir vertinant keturių asmenų komisijai, tarp kurių buvo žymūs operos ir estrados atlikėjai, dalyviai turėjo atlikti po du pasirinktus kūrinius.  

Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinėje mokykloje visus dalyvius šiltai sutiko ir priėmė. Kiekvienas vaikas buvo pastebėtas ir apdovanotas. Mokiniams buvo parodytas Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinės mokyklos lėlių teatro spektaklis „Pelėdžiukas“. Visi kartu džiaugėsi gražia švente.

Kovo 18 d. įvyko Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus bei Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos organizuota Radviliškio rajono švietimo įstaigų projektų mugė, kurios tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi įgyvendinant projektus rajono švietimo įstaigose, pristatyti jų naudą ugdomajame procese.

projektu mug011 projektu mug001 projektu mug002

Sveikindami renginio dalyvius, Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis bei Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Genovaitė Juodeikienė padėkojo švietimo įstaigoms už didelį įdirbį ir pasiektus rezultatus rengiant ir įgyvendinant projektus, išreiškė viltį, kad čia pristatytų idėjų įgyvendinimas švietimo įstaigose skatins mokinių savarankiškumą, loginį mąstymą, aktyvų jų dalyvavimą ugdymo procese. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Monika Bilotienė pristatė Geros mokyklos koncepciją. „Gera mokykla – tai prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti, bendruomenės susitarimais savo veiklą grindžianti mokykla. Tikimasi, jog ši koncepcija taps skėtiniu dokumentu, po kuriuo galėtų tilpti kiti idėją auginantys ir išplečiantys dokumentai,“- sakė pranešėja. Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus pavaduotoja, projekto „Lyderių laikas“ vadovė Rasa Šnipienė pristatė renginio dalyviams projektą „Lyderių laikas“, kuriuo siekiama tobulinti bendrojo ugdymo sistemą pritraukiant, puoselėjant ir ugdant lyderystę visais lygmenimis – klasėje, mokykloje, savivaldybėje ir nacionaliniu mastu. Prof. dr. Ingrida Šaulienė, Šiaulių universiteto Mokslo instituto direktorė, akcentavo STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ugdymą, kurio populiarinimui ir plėtrai Lietuvoje šiuo metu skiriama itin daug dėmesio.

projektu mug003 projektu mug005 projektu mug006

Projektų mugėje dalyvavo 187 dalyviai. 13 rajono švietimo įstaigų pristatė 105 įvykdytus lokalinius, rajoninius, regioninius, Europos Sąjungos ir kt. finansuojamų projektų rezultatus. Dalyviai išradingai eksponavo projektų metu sukurtus produktus, demonstravo, kaip buvo siekiama išsikeltų tikslų. Mokytojai, bendraudami neformalioje aplinkoje, pasisėmė puikių idėjų, surado bendraminčių, aptarė projektų sėkmes ir poveikį įstaigų veiklai, nagrinėjo finansavimo šaltinių, partnerių paieškų, paraiškų teikimo bei projektų vykdymo klausimus.

Renginio organizatoriai nuoširdžiai dėkoja „Projektų mugės“ dalyviams už kartu praleistas turiningas akimirkas.

projektu mug007 projektu mug009 projektu mug008
projektu mug012 projektu mug010 projektu mug007

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Kovo mėn. 16 d. Radviliškio Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai turėjo galimybę susitikti su iškilios dvasios asmenybe bernardinai.lt interneto dienraščio redaktoriumi, Vilniaus universiteto Filosofijos istorijos ir logikos katedros dėstytoju Andriumi Navicku.

Jo idėjos – giliai išanalizuota tikėjimo Dievu teorija, kuri išsakyta spaudos leidiniuose: žurnale „Kelionė su Bernardinai.lt“, laikraščiuose, knygose. Išskirtine kalbos maniera, paliesdamas krikščioniško gyvenimo temas, vedė mus į savęs supratimo analizę, mūsų kasdieniško gyvenimo išraiškas tikrovėje.

Jo kalboje kiekvienam iš mūsų buvo pasakyta ir priminta daug reikšmingų pamąstymų, pvz., gal reikėtų paklausti, kas mes tokie esame, kodėl Dievas tokius mus sukūrė, ką jis mato mumyse gražaus? Jis mus myli, bet ar patys mes save mylime? Kas yra senatvė, kai išminties daug – jėgų mažai. Draugystė – tai laikas skirtas kitiems. Pyktis – tai blogybė, gimstanti iš bejėgiškumo. Paliudyti džiaugsmą patiems – būsi mielas kitiems. Nuraminti save – išklausyti kitą, o tai dovana mūsų amžiuje kitiems.

Pasveikinęs su artėjančiomis pavasario šventėmis dar priminė, kad Prisikėlimas kiekvieno iš mūsų gyvenimui, su visais žiedais ir spygliais, suteikia visiškai naują prasmę ir tada viską, kas netinka, galima priimti kaip savąjį kelią.

Palmira Balinskienė, Trečiojo amžiaus universiteto klausytoja

Balandžio pabaigoje planuojama išvyka į Kaliningradą. Preliminari kelionės kaina 150 Eur.

Pageidaujančius prašytume registruotis iki kovo 15 d. SJNUS telefonais:
            50 380
            8 616 15533
            8 614 37670

Radviliškio mieste bei rajone mokomųjų dalykų ir prancūzų kalbos integruotos pamokos EMILE projekto pavidalu vyksta jau 6 metus. Čia, pasirinkę prancūzų kalbą antrąja užsienio kalba, mokiniai taip pat turi galimybę tobulinti kalbos įgūdžius ir kitų dalykų pamokose, tokių kaip istorijos, geografijos ar įvairių menų. Na, o pastaroji galimybė jiems teikia daugiakultūrį pažinimą, priverčia ugdytis kritišką požiūrį į kitas ir į savo kultūrą, susipažinti su įvairiais požiūrio taškais bei gausinti Lietuvos frankofonų gretas. 

Besiruošiant integruotoms pamokoms, mokytojams kyla įvairiausių sunkumų – kartais dėl medžiagos prancūzų kalba, o kartais dėl laiko stygiaus. Todėl Radviliškio Lizdeikos gimnazijos prancūzų kalbos mokytoja-metodininkė Loreta Brobaitienė nusprendė pasinaudoti Radviliškio mokyklas reguliariai aplankančio, Vilniuje įsikūrusio Prancūzų Instituto stažuotojo Jacques’o Uberti pagalba, ir surengti seminarą, kurio metu projekto dalyviai-mokytojai galėtų pasikonsultuoti įvairiais rūpimais klausimais bei pasidalinti savo patirtimi.

Seminaras vyko sausio 29 d. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje, susirinkus Lietuvos frankofonams – prancūzų kalbos bei prancūziškai dėstomų dalykų mokytojams iš Šeduvos, Sidabravo, įvairių Radviliškio mokyklų ir Kauno. 

Prancūziškas rytas prasidėjo jau Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje bei Albanijoje dėsčiusio Jacques’o Uberti įvadu apie EMILE projektą bei jo sėkmę įvairiose Europos šalyse, kur pasirodė, kad tokiose šalyse kaip Prancūzija ar Vokietija didžioji dalis mokyklų siūlo bent keletą dalykų mokytis užsienio kalba. Šioje srityje nepralenkiamos lieka Malta ir Liuksemburgas, kuriose dvikalbes klases turi visas 100 % mokyklų. Bendras skaičius mokyklų Europoje, siūlančių dvikalbes klases ar programas, svyruoja nuo 3 % iki 20 %. 

Lietuvoje EMILE projektas, deja, turi tik gana simbolišką vertę – jame dalyvaujantys mokiniai, žinoma, artimiau susipažįsta su Prancūzijos istorija, geografija ar menais, pramoksta įvairių terminų kalbėjimui apie su jomis susijusias aktualijas, tačiau mokiniai didesnės naudos iš jo pasiimti nėra linkę. Oficialiai Lietuva vis dar tėra tik šį projektą pilotuojanti šalis. Lietuviams vertėtų pasisemti patirties iš kaimyninės Lenkijos, kur EMILE projekto dalyviai baigia mokyklas su gana aukšto lygio prancūzų kalbos žiniomis ir netgi gauna dvigubą diplomą leidžiantį jiems stoti į Prancūzijos aukštąsias mokyklas iš karto po vidurinės mokyklos baigimo.

Jaunasis stažuotojas skyrė laiko ir naujausių kalbų mokymo metodikų pristatymui, paaiškindamas mokymosi iš patirties svarbą. Naujai skambėjo mintys, kad geriausia motyvacija mokiniams tiek kalbos mokymui, kaip ir bet kokio kito mokomojo dalyko, tai gebėjimas išmoktus dalykus pritaikyti gyvenime. Čia galima pridėti, kad Z-karta linkusi į praktiškumą, tad jiems nesuvokiama teorinių dalykų, kurių jie nemoka pritaikyti, mokymosi svarba.

Prancūzų kaip užsienio kalbos mokymą studijuojančio magistranto J. Uberti seminarą vainikavo interaktyvios užduotys, leidusios mokytojams patiems atrasti internete slypinčius mokymui skirtos medžiagos klodus bei įvairiausius ne tik jų mokinių, bet ir jų pačių tobulėjimui pasitarnausiančius šaltinius. 

Antroji seminaro dalis vyko jaukioje Lindos kavinukėje, kur Jacques Uberti buvo užverstas krūva klausimų, kolegos dalijosi gerąja patirtimi, o šią vasarą Viši miesto kalbų mokymo centre “CAVILAM” viešėjusi jauna prancūzų kalbos mokytoja pasidalino savo patirtimi ir pristatė įvairias ten išmoktas teatro technikas, galinčias prisidėti prie to, kad pamokos būtų aktyvesnės ir įdomesnės.

Frankofoniškas penktadienis buvo naudingas ne tik spręsti prancūzų kalbos ir integruojamo dalyko klausimams, bet ir pasidalinti naujausios mokymo metodikos patirtimi. 

Siekdamas skatinti Radviliškio bendruomenės didesnį įsitraukimą į savanorišką veiklą 2016 m. vasario 4 d. Radviliškio r. sav. ŠSPC SJNUS Atviras jaunimo centras „Jaunimo erdvė“ įvairių rajono įstaigų bei institucijų atstovus, jaunimo organizacijų narius ir jaunimo centrų lankytojus sukvietė į tarpžinybinio bendradarbiavimo renginį „Savanorišką veiklą skatinantys veiksniai“. Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“, finansuojamą iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“.

Prieš šį tarpžinybinio bendradarbiavimo renginį visų susirinkusiųjų organizacijų atstovų, bei svečių laukė malonus siurprizas. Taivano Taipėjaus misijos Baltijos šalyse ambasadorius Gary. K. Y. Ko Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus Atviram jaunimo centrui „Jaunimo Erdvė“ įteikė 3D spausdintuvą. Ši išmani technologija leis Radviliškio jaunimui ir visiems norintiems lavinti kūrybiškumą, tobulinti gebėjimus informacinių technologijų sferoje.

Pasveikinti šia malonia proga atvyko garbingi svečiai: prie šio siurprizo prisidėjęs LR seimo narys, profesorius Vytautas Juozapaitis, Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariai Rima Tarbūnienė ir Jonas Pravilonis, Švietimo ir sporto paslaugų centro direktorius Vaidotas Jakavičius, Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja Rita Vaigauskienė. Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkas-IT specialistas Egidijus Dailidonis pristatė šio išmaniojo įrenginio galimybes, kurios labai sužavėjo ir nustebino visus susirinkusiuosius. Įteikiant dovaną, garbingi svečiai sveikinimo kalbose palietė bendradarbiavimo ir savanorystės temas, minėjo, kaip svarbu yra glaudžiai bendradarbiauti ir skatinti savanoriškos veiklos principus, siekiant bendrų tikslų. Po malonaus siurprizo ir sveikinimo kalbų, organizacijų, įstaigų atstovai bei kiti susirinkusieji buvo pakviesti į paskaitą-diskusiją „Savanorišką veiklą skatinantys veiksniai.“

savan did001 savan did002 savan did003

Savanorystės tradicijos Lietuvoje nėra gilios ir skaičiuoja vos antrą dešimtmetį. Galbūt, dėl to, pati savanorystė dar neįgavusi pagreičio bei vis dar tebėra apgaubta įvairių mitų. Siekiant keisti nusistovėjusias nuostatas, išsklaidyti vyraujančius mitus, bei Radviliškio miesto bendruomenę artimiau supažindinti su savanoriškos veiklos principais, buvo pakviesta Europos savanorių asociacijos valdybos prezidentė Akvilė Budreckytė. Didelę patirtį savanoriškoje veikloje turinti lektorė paskaitos-diskusijos metu, pasitelkusi įvairias darbo formas, ne tik padėjo išsiaiškinti, kas tai yra savanorystė, bet ir kartu su dalyvaujančiais aptarė savanoriavimo naudą priimančioms organizacijoms, patiems savanoriaujantiems, trečiosioms šalims ir kuriamą pridėtinę vertę. Į diskusijas įsitraukė įvairių Radviliškio organizacijų ir įstaigų atstovai: Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė su kolegėmis (informacijos-kraštotyros skyriaus vedėja Daiva Paulauskiene ir kultūrinės veiklos vadybininke Laura Bagučanskyte), Šiaulių teritorinės darbo biržos Radviliškio skyriaus Projekto „Atrask save“ specialistė-koordinatorė Vaiva Vaičiūnienė, Radviliškio miesto kultūros centro renginių vadybininkas Simas Stankus, Jaunųjų krikščionių demokratų (JKD) Radviliškio skyriaus pirmininkė Lina Ananjevienė, Jaunimo organizacijos darbas (JOD) Radviliškio skyriaus pirmininkas Deividas Pikelis su keliais organizacijos nariais, laikinai einanti Radviliškio Jaunimo reikalų koordinatorės pareigas Ilona Gvazdžiauskienė bei „Jaunimo erdvės“ lankytojai, taip pat jauni žmonės, išbandantys save savanoriškoje veikloje. Diskusijų metu buvo nutarta ne tik visapusiškai skatinti savanorišką veiklą Radviliškio rajone, bet ir stiprinti bendradarbiavimą tarp institucijų bei organizacijų.

Minadaugas Vilnius, metodininkas (jaunimo užimtumo klausimais)

2016 m. vasario 5 d. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje vyko Radviliškio rajono 9–12 (1–4 g.) klasių mokinių fizikos olimpiada. Olimpiadoje dalyvavo 12 devintokų, 10 dešimtokų, 8 vienuoliktokai ir 4 dvyliktokai. Nugalėtojai:

Radviliškio rajono 9 klasių mokiniai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Šeduvos gimnazija Giedrius Puidokas 1 g. Milda Baltuškienė Vyr. mokytojas I
2. Vaižganto gimnazija Vaiva Noraitytė 1 g. Audrius Karmonas Mokyt. metodininkas II
3. Vaižganto gimnazija Justina Šalukaitė 1 g. Audrius Karmonas Mokyt. metodininkas III

 Radviliškio rajono 10 klasių mokiniai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Grinkiškio J.Poderio gimnazija Gabrielė Zinytė 2 g. Erika Dzežulskienė Vyr. mokytojas I
2. Lizdeikos gimnazija Justina Ūsaitė 2 g. Romas Povilianskas Mokyt. metodininkas II
3. Lizdeikos gimnazija Mantas Bloškis 2 g. Romas Povilianskas Mokyt. metodininkas III

 Radviliškio rajono 11 klasių mokiniai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Vaižganto gimnazija Vidas Tautkevičius 3 g. Audrius Karmonas Mokyt. metodininkas I
2. Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija Gvidas Šniolis 3 g. Vidas Šukys Mokyt. metodininkas II
3. Lizdeikos gimnazija Deimantė Purytė 3 g. Romas Povilianskas Mokyt. metodininkas III

 Radviliškio rajono 12 klasių mokiniai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Vaižganto gimnazija Arnas Karmonas 4 g. Audrius Karmonas Mokyt. metodininkas I
2. Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija Gabrielė Arlauskaitė 4 g. Vidas Šukys Mokyt. metodininkas II
3. Vaižganto gimnazija Redas Mikolaitis 4 g. Audrius Karmonas Mokyt. metodininkas III

 Sveikiname nugalėtojus!

2016 m. sausio 22 d. Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje vyko Lietuvos 9–12 (1–4 g.) klasių mokinių chemijos olimpiados rajoninis etapas. Olimpiadoje dalyvavo 27 9–10 klasių moksleiviai ir 18 – 11–12 klasių. Nugalėtojais tapo:

Radviliškio rajono 9–10 klasių mokinių chemijos olimpiada

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Šeduvos gimnazija Giedrius Puidokas 1 g. Rita Kersnauskienė Vyr. mokytojas I
2. Šeduvos gimnazija Urtė Žukauskaitė 2 g. Rita Kersnauskienė Vyr. mokytojas I
3. Vaižganto gimnazija Monika Vaškaitė 1 g. Daiva Krištopaitė Larina Mokyt. metodininkas II
4. Šeduvos gimnazija Eglė Šenauskaitė 2 g. Rita Kersnauskienė Vyr. mokytojas II
5. Lizdeikos gimnazija Inge Elinauskaitė 1 g. Nijolė Buračienė Mokyt. metodininkas III
6. Lizdeikos gimnazija Kazimieras Babrauskas 2 g. Nijolė Buračienė Mokyt. metodininkas III

Radviliškio rajono 11–12 klasių mokinių chemijos olimpiada

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Lizdeikos gimnazija Mantas Jankaitis 4 g. Nijolė Buračienė Mokyt. metodininkas I
2. Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija Karolis Grigaliauskas 3 g. Ancė Skarbalienė Mokyt. metodininkas I
3. Vaižganto gimnazija Mangirdas Vedeckas 3 g. Daiva Krištopaitė Larina Mokyt. metodininkas II
4. Baisogalos gimnazija Austėja Mickutė 4 g. Vilhelmina Januševičienė Mokyt. metodininkas II
5. Vaižganto gimnazija Tautvilė Smalinskaitė 4 g. Daiva Krištopaitė Larina Mokyt. metodininkas III
6. Grinkiškio J.Poderio gimnazija Rolandas Dutkinas 3 g. Birutė Morkevičienė Mokyt. metodininkas III

Sveikiname nugalėtojus!

2016 m. sausio 14 d. vyko Lietuvos 9–12 (1–4 g.) klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rajoninis etapas. Mokiniai buvo suskirstyti į dvi amžiaus grupes: 9–10 (1–2 g.) klasių mokinių (dalyvavo 13 mokinių) ir 11–12 (3–4 g.) klasių mokinių (dalyvavo 10 mokinių). Nugalėtojai:

Radviliškio rajono lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 9–10 (1–2 g.) kl.

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. V.Kudirkos pagrindinė mokykla Kamilė Gineikaitė 10 kl. Danutė Blužienė Mokyt. metodininkas I
2. Sidabravo gimnazija Orinta Bondzinskaitė 2 g. Jūratė Gailienė Mokyt. metodininkas II
3. Šeduvos gimnazija Eglė Šenauskaitė 2 g. Laima Kulbeckienė Mokyt. metodininkas III

Radviliškio rajono lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 11–12 (3–4 g.) kl.

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Šeduvos gimnazija Roberta Gilytė 4 g. Virginija Diržinauskienė Mokyt. metodininkas I
2. Lizdeikos gimnazija Dovilė Banaitytė 4 g. Gitana Abromikienė Mokyt. metodininkas II
3. Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija Arūnė Kanovaitė 4 g. Laisvida Vedeckienė Vyr. mokytojas III

Sveikiname nugalėtojus!

2016 m. sausio 14 d. vyko Lietuvos 11 (3 g.) klasių mokinių anglų kalbos olimpiados rajoninis etapas. Į olimpiadą, pasitikrinti savo žinias, susirinko 11 gimnazistų. Nugalėtojais tapo:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Vaižganto gimnazija Mangirdas Vedeckas 3 g. Vaida Domeikienė Mokyt. metodininkas I
2. Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija Renaldas Abadauskas 3 g. Stasė Mažučiūnienė Mokyt. metodininkas II
3. Lizdeikos gimnazija Gintarė Kirlytė 3 g. Rima Tarbūnienė Mokyt. ekspertas III

Sveikiname nugalėtojus!

2016 m. sausio 15 d. vyko Lietuvos 9–12 (1–4 g.) klasių mokinių biologijos olimpiados rajoninis etapas.  Mokiniai buvo suskirstyti į dvi amžiaus grupes: 9–10 (1–2 g.) klasių mokinių ir 11–12 (3–4 g.) klasių mokinių. Susirinko tikrai gausus būrys dalyvių – 20 vienuoliktokų–dvyliktokų ir net 30 devintokų–dešimtokų. Nugalėtojų būrys irgi gausesnis nei įprastai.

Radviliškio rajono 9–10 klasių mokinių biologijos olimpiados nugalėtojai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. V.Kudirkos pagrindinė mokykla Kamilė Gineikaitė 10 kl. Vilmutė Sprudzanienė Mokyt. metodininkas I
2. Šeduvos gimnazija Giedrius Puidokas 1 g. Irena Augulienė Vyr. mokytojas I
3. Pašušvio pagrindinė mokykla Rimantė Nokšaitė 9 kl. Rita Strelčiūnienė Mokyt. metodininkas II
4. Lizdeikos gimnazija Justina Ūsaitė 2 g. Lionė Semeniukienė Mokyt. metodininkas II
5. Grinkiškio J.Poderio gimnazija Eglė Dučinskaitė 1 g. Birutė Morkevičienė Mokyt. metodininkas III
6. Lizdeikos gimnazija Toma Visockytė 2 g. Lionė Semeniukienė Mokyt. metodininkas III
7. Lizdeikos gimnazija Inesa Šukutytė 1 g. Asta Šmukštienė Mokyt. metodininkas III
8. Baisogalos gimnazija Žygimantas Turskis 2 g. Violeta Petronienė Mokyt. metodininkas III

Radviliškio rajono 11–12 klasių mokinių biologijos olimpiados nugalėtojai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Lizdeikos gimnazija Julija Sabulytė 4 g. Lionė Semeniukienė Mokyt. metodininkas I
2. Lizdeikos gimnazija Joelis Verdingas 3 g. Lionė Semeniukienė Mokyt. metodininkas I
3. Šeduvos gimnazija Lukas Kavaliauskas 4 g. Irena Augulienė Vyr. mokytojas II
4. Lizdeikos gimnazija Rugilė Gumuliauskytė 3 g. Asta Šmukštienė Mokyt. metodininkas II
5. Šeduvos gimnazija Rokas Paškevičius 4 g. Irena Augulienė Vyr. mokytojas III
6. Vaižganto gimnazija Mangirdas Vedeckas 3 g. Rūta Jankauskienė Mokyt. metodininkas III

Sveikiname nugalėtojus!

Iki 2016 m. sausio 8 d.buvo galima pateikti darbus ir paraiškas tarptautiniam jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajoniniam etapui. Konkursui buvo pateikta 13 darbų. Nugalėtojais tapo:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Sidabravo gimnazija Gabija Ruseckaitė 2 g. Jūratė Gailienė Mokyt. metodininkas I
2. Grinkiškio J.Poderio gimnazija Laiminta Davidavičiūtė 6 kl. Klemas Indrėkus Mokyt. ekspertas II
3. V.Kudirkos pagrindinė mokykla Ūla Grigaliauskaitė 8 kl. Jovita Brunienė Vyr. mokytojas III

 Sveikiname nugalėtojus!

Iki 2016 m. sausio 8 d. buvo galima pateikti darbus ir paraiškas Lietuvos mokinių Jaunųjų filologų konkurso rajoniniam etapui. Radviliškio rajono Jaunųjų filologų konkurse dalyvavo 12 mokinių darbai, iš jų 7 tapo laureatais:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Vaižganto gimnazija Milda Urbonavičiūtė 4 g. Nida Urbonavičienė Mokyt. ekspertas laureatas
2. Lizdeikos gimnazija Matas Vaitiekūnas 3 g. Rita Šimkuvienė Mokyt. ekspertas laureatas
3. Šeduvos gimnazija Roberta Gilytė 4 g. Virginija Diržinauskienė Mokyt. metodininkas laureatas
4. Šeduvos gimnazija Greta Paluckaitė 4 g. Laima Kulbeckienė Mokyt. metodininkas laureatas
5. Sidabravo gimnazija Kornelija Beresnevičiutė 4 g. Violeta Daubarienė Mokyt. metodininkas laureatas
6. Lizdeikos gimnazija Faustas Norvaiša 4 g. Laimutė Verbickienė Mokyt. ekspertas laureatas
7. Lizdeikos gimnazija Rugilė Verpetinskaitė 4 g. Laimutė Verbickienė Mokyt. ekspertas

laureatas

 Sveikiname laureatus!

viesin1
2015 lapkričio mėnesį Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro darbuotojai lankėsi Norvegijoje, kur susitiko su jaunimo klubų ir centrų asociacija bei įvairių jaunimo organizacijų atstovais. Vizito tikslas – pasidalinti darbo su jaunimu gerąja patirtimi ir pasisemti naujų žinių bei metodų iš Norvegijos šalies jaunimo institucijų. 

Aplankyta jaunimo klubų ir centrų asociacija „Ungdom&Fritid“, kurioje tarptautinių ir viešųjų ryšių specialistė Heidi Anderssen-Dukes trumpai apžvelgė Norvegijos jaunimo centrų kūrimosi istoriją, kuri prasidėjo prieš daugiau nei 60 metų. Ji atkreipė dėmesį į keturias pagrindines kolonas ant kurių laikosi atviras darbas su jaunimu: tai informalus (savaiminis, mokantis vieniems iš kitų) ugdymas, neformalus ugdymas (kuomet svarbų vaidmenį vaidina kompetentingas jaunimo darbuotojas), kultūrinis bei socialinis darbas su jaunimu. Vienas iš svarbių darbo su jaunimu aspektų, pasak pranešėjo, – daugiau orientuotis ne į rizikos faktorių eliminavimą, bet į jaunimo apsaugos faktorių kūrimą, jaunimo įgalinimą. Kaip vieną pagrindinių rekomendacijų jis pateikė tarpsektorinio bendradarbiavimo būtinybę siekiant padėti jauniems žmonėms, būtina glaudžiai bendradarbiauti visoms institucijoms.

norveg maz001  norveg maz002

Skaityti daugiau: Darbo su jaunimu patirties semtasi Norvegijoje

Šių metų lapkričio 26 dieną Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje vyko mokinių kūrybinės dirbtuvės „Menas sau“. Renginį organizavo Zinaida Kerpienė, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos vyresnioji logopedė ir Kristina Valuckienė, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos logopedė metodininkė bei Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius.

Į mokyklos keramikos dirbtuves susirinko 5-7 klasių specialiųjų poreikių mokiniai iš įvairių rajono mokyklų: Gražinos, V.Kudirkos, Jaunimo, Alksniupių, Šaukoto, Pakalniškių pagrindinių mokyklų, Vaižganto progimnazijos, Šeduvos ir Baisogalos gimnazijų.

Jadvyga Kurmanskienė, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos dailės mokytoja ekspertė mokė susirinkusius mokinius puodelių marmuravimo technikos. Vaikai džiaugėsi netikėtu spalvų žaismu ant puodelio paviršiaus, kurį sukūrė vandenyje pasklidę specialūs dažai. Mėgstantys ryškesnias spalvas, galėjo puodelius papuošti žėrinčiais akcentais.

Už dalyvavimą kūrybinėje veikloje mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais. Po renginio dalyviai rezultatus aptarė ir įspūdžiais dalinosi prie arbatos puodelio.

2015 m. lapkričio 25 d. Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijoje vyko mėgėjiškas „3x3“ krepšinio turnyras. Labai šaunu, kad stebėti žaidynes ir jose dalyvauti susirinko gausus būrys žiūrovų ir dalyvių. Žaidėjai atvyko iš Radviliškio rajono Sidabravo, Raudondvario, Šeduvos ir Radviliškio miesto. Varžyboms teisėjavo teisėjai Vigantas Tarbūnas ir Lukas Pipiras. Savo jėgas išbandė 24 komandos, kurios buvo suskirstytos į 4 kategorijas: 8 komandos vaikinų iki 15 metų, 9 komandos vaikinų virš 15 metų, 3 komandos merginų ir 4 mišrios komandos.

Vaikinų iki 15 metų kategorija:
1-oji vieta – komanda „Igoriai;
2-oji vieta – komanda „Laimingasis ketvertas“;
3-oji vieta – komanda „Sidabravas“.

Vaikinų virš 15 metų kategorija:
1-oji vieta – komanda „Empty“;
2-oji vieta – komanda „Vabaliai“;
3-oji vieta – komanda „Salikalnis“.

Merginų kategorija:
1-oji vieta – komanda „Užtvanka“;
2-oji vieta – komanda „Kiršinas“;
3-oji vieta – komanda „Saboniai“.

Mišrios komandos:
1-oji vieta – komanda „Draugai“;
2-oji vieta – komanda „Dvyliktokai“;
3-oji vieta – komanda „Salikalnis“.

Visos komandos dalyvavusios „3x3“ krepšinio turnyre buvo apdovanotos padėkomis, nugalėtojai – taurėmis ir medaliais.

Krepšinio turnyrą organizavo AJC ,,Jaunimo erdvė“ darbuotojai, vykdantys JRD projektą ,,Veikiam kartu“.

krep did0002 krep did0003 krep did0004 

log
2014 m. balandžio 17 d. Radviliškio Pilietinio Jaunimo organizacija pasirašė sutartį su Krašto apsaugos ministerija (KAM). Sutartyje įsipareigota pravesti bent dešimt pilietinio ugdymo pamokų devintų ir dešimtų klasių mokiniams pagal specialiai paruoštą programą „Apie pilietiškumą kitaip“. Šios programos tikslas ir uždaviniai – ugdyti pilietinį sąmoningumą, patriotiškumą ir taip prisidėti prie pilietinio ugdymo bendrosios ugdymo programos įgyvendinimo mokyklose, šviesti ir informuoti moksleivius bei visuomenę krašto apsaugos temomis. Projekto metu buvo aplankytos Radviliškio miesto ir rajono gimnazijos bei pagrindinės mokyklos. Kartu su PiJO organizacijos nariais mokyklas lankė Pranas Sluckus, Radviliškio Šaulių vadas, atsargos kapitonas bei Valdas Adomaitis, Radviliškio 608-osios rinktinės KASP skyriaus vadas. Projekto metu netradicinėse pamokose dalyvavo daugiau kaip 300 mokinių. Pasak pamokose dalyvavusių mokytojų, pamokos turėjo įtakos jaunuolių pasaulėžiūros suvokimui ir tolimesniam asmenybės tobulėjimui.

                                                                                                                         PiJO narė Ieva Žulpaitė

Lapkričio 20 dieną, penktadienį, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato  Radviliškio rajono policijos komisariato aktų salė buvo pilna linksmo šurmulio, klegesio ir geros nuotaikos. Į salę rinkosi konkurso ,,Laiškas vairuotojui“ dalyviai, mokytojos,  pareigūnai, Sidabravo gimnazijos pradinukai su nuotaikingu spektakliu saugaus eismo tema – „Skruzdėlyčių kelionė“. Dalyvius ir svečius pasitiko idėjos iniciatorius, policijos komisariato viršininkas Saulius Baltakis.

Ruduo – tai metas, kai pradeda anksčiau temti, blogėja matomumo sąlygos. Pagal statistiką 60 proc. vaikų eismo įvykiuose nukenčia dėl vairuotojų kaltės. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato iniciatyva, prie kurios geranoriškai prisidėjo socialiniai partneriai: Lietuvos automobilių kelių direkcija, VĮ „Šiaulių regiono keliai“, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, organizavo Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 6 klasių mokiniams konkursą „Laiškas vairuotojui“. Šio konkurso tikslas – skatinti mokinių suvokimą ir supratimą būti atsakingais eismo dalyviais.

Konkurse dalyvavo visų Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 6 klasių mokiniai. Pedagogai iš kiekvienos mokyklos atrinko po 3 geriausius darbus, kuriuos vertino kompetentinga komisija: Aušrelė Mackevičienė, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Antanas Vaidonavičius, valstybės įmonės ,,Šiaulių regiono keliai“ saugaus eismo vyresnysis specialistas, Aivaras Kardašius, Radviliškio rajono policijos komisariato vyriausiasis specialistas, Ina Balinskienė, Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, Gailutė Toleikienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė.

Renginį atidarė Radviliškio rajono policijos komisariato  viršininkas Saulius Baltakis, kuris padėkojo moksleiviams ir pedagogams palaikiusiems šią iniciatyvą ir akcentavo, kad būtina įvairiomis, netradicinėmis saugaus eismo priemonėmis suteikti mokiniams žinių, įgūdžių apie saugų eismą. Vadovas atkreipė dėmesį į tai, jog būtina nepamiršti ir suaugusiems rodyti gerą pavyzdį vaikams, kaip reikia elgtis gatvėje, nes mažieji mokosi ir atkartoja jų elgesį.

Linksmiausia konkurso dalis – apibendrinimas ir apdovanojimai. Visi projekte dalyvavę mokiniai ir  mokytojos  gavo padėkas ir dovanėles (atšvaitus, lankstinukus, knygeles….), o prizinių vietų laimėtojai buvo apdovanoti papildomais prizais ir diplomais. Gražiausius rašinius parašė šie mokiniai: Greta Kemzūraitė iš Šeduvos gimnazijos, Miglė Vaitkevičiūtė iš Pociūnėlių pagrindinės mokyklos, Kamilė Ingiliardaitė iš Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos ir Ema Kuniutytė iš Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos.

viesin1

Spalio 8 d. įvyko modernizuoto Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvės“ atidarymo šventė, o spalio 15 d. „Jaunimo erdvės“ savo duris atvėrė Šeduvos jaunimui.

2012 m. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu buvo atliktas Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas, kurio tikslas – ištirti jaunimo problemas (pagal apibrėžtus rodiklius) jaunimo politikos įgyvendinimo srityse. Atsižvelgiant į šio tyrimo išvadas ir rekomendacijas 2013 m. įkurtos Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvės“, kurių paskirtis užtikrinti jaunimo gerovę, kryptingą užimtumą, sąlygoti sėkmingą socializaciją, ugdančią jų kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius, saviraišką, gebėjimus ir polinkius. Tam, kad „Jaunimo erdvė“ būtų patraukli jaunimui 2014 m. parengtas projektas „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“ ir pateiktas vertinimui. Tais pačiais metais Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VšĮ „Centrinės projektų valdymo agentūros“ ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro atstovai pasirašė sutartį dėl projekto įgyvendinimo. Šiuo metu įgyvendinta didžioji dalis projekto veiklų. Atlikti patalpų vidaus remonto darbai Radviliškyje ir Šeduvoje, įsigyta baldų, įrangos, veiklos priemonių. Radviliškyje įkurtos robotikos, muzikos, dailės studijos, kuriose jaunimas gali rasti savirealizcijos erdves, įsitraukdami į skirtingas veiklas, saugiai leisdami laisvalaikį.

ERDV ATID00001 ERDV ATID00002 ERDV ATID00003

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvių“ atidarymo šventėse dalyvavo gausus būrys svečių: Radviliškio rajono savivaldybės meras A. Čepononis, administracijos direktorė J. Margaitienė, Šeduvos seniūnas J. Pranys, socialiniai partneriai ir jaunimas. Modernizuotas „Jaunimo erdves“ Radviliškyje ir naujai atidarytas Šeduvoje apžiūrėti atvyko LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT05 koordinatorius Paulius Gedvilas, kuris pasidžiaugė projekto rezultatais ir jaunimo iniciatyva, organizuojant „Jaunimo erdvių“ atidarymo renginius. Po oficialių sveikinimų renginius vainikavo koncertai „3 SUN-C“ ir „Sakuros“.

Projektui „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“ 201,2 tūkst. Eurų parama skirta iš 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ ir 22,3 tūkst. Eurų prisidėjo Radviliškio rajono savivaldybė.

ERDV ATID00004 ERDV ATID00005 ERDV ATID00007 kalba moterys

mokyt diena2015 1

2015 m. rugsėjo 21 d. Lizdeikos gimnazijoje vyko rajono Jaunųjų vertėjų konkursas skirtas Europos kalbų dienai.

Į Radviliškio rajono 7-8 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso anglų k. vertimų grupę buvo užsiregistravę 13 dalyvių. Nugalėtojai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija Vida Trinkaitė 8 kl. Jurgita Mašnickienė Vyr. mokytojas I
2 V.Kudirkos pagrindinė mokykla Laima Banytė 8 kl. Rita Jasmontienė Vyr. mokytojas II
3 Grinkiškio J.Poderio gimnazija Greta Semionovaitė 8 kl. Daiva Listauskienė Mokyt. metodininkas III

Į Radviliškio rajono 9-10 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso anglų k. vertimų grupę buvo užsiregistravę 17 vertėjų. Nugalėtojai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Lizdeikos gimnazija Vaiva Pakštaitė 1 g. Giedra Urbonienė Mokyt. metodininkas I
2 Grinkiškio J.Poderio gimnazija Eglė Dučinskaitė 1 g. Daiva Listauskienė Mokyt. metodininkas II
3 Grinkiškio J.Poderio gimnazija Gabrielė Zinytė 2 g. Daiva Listauskienė Mokyt. metodininkas III

Į Radviliškio rajono 11-12 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso anglų k. vertimų grupę buvo užsiregistravę 12 mokinių. Nugalėtojai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Lizdeikos gimnazija Lorena Masliankaitė 3 g. Skirmantė Petraitienė Mokyt. ekspertas I
2 Lizdeikos gimnazija Dovilė Banaitytė 4 g. Žana Bareikienė Mokyt. metodininkas II
3 Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija Arūnė Kanovaitė 4 g. Stasė Mažučiūnienė Mokyt. metodininkas III

Į Radviliškio rajono 9-12 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso anglų k. vertimų grupę (antroji užsienio kalba) užsiregistravo tik 4 dalyviai ir nugalėtoja tapo:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Sidabravo gimnazija Inga Cimnickaitė 2 g. Živilė Mančiauskienė Mokytojas I

Radviliškio rajono 7-12 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso prancūzų k. vertimų grupėje (pirmoji užsienio kalba) dalyvavo 6 dalyviai. Konkurso nugalėtoja:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Sidabravo gimnazija Aistė Lisauskaitė 4 g. Stasė Janušienė Mokyt. metodininkas I

Radviliškio rajono 9-12 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso prancūzų k. vertimų grupėje (antroji užsienio kalba) dalyvavo 7 vertėjai, o nugalėjo:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Vaižganto gimnazija Monika Urbonavičiūtė 2 g. Loreta Brobaitienė Mokyt. metodininkas I
2 Lizdeikos gimnazija Rūta Šaulianskaitė 3 g. Loreta Brobaitienė Mokyt. metodininkas I

Radviliškio rajono 9-12 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso vokiečių k. vertimų grupėje (antroji užsienio kalba) dalyvavo trys vertėjai. Geriausia vertėja tapo:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Vaižganto gimnazija Tautvilė Smalinskaitė 4 g. Ramunė Mackevičienė Mokytojas I

Radviliškio rajono 9-10 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso rusų k. vertimų grupėje (antroji užsienio kalba) varžėsi 10 dalyvių ir šauniausiai pasirodė:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Pašušvio pagrindinė mokykla Paulina Krasauskaitė 10 kl. Indrė Ginkevičienė Mokytojas I
2 Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija Akvilė Rašytė 2 g. Aurelija Žilinskienė Vyr. mokytojas II
3 Lizdeikos gimnazija Andrėjus Astafejevas 1 g. Janina Demčenko Mokyt. metodininkas III

Radviliškio rajono 11-12 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso rusų k. vertimų grupėje (antroji užsienio kalba) dalyvavo 9 vertėjai, o nugalėjo:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Lizdeikos gimnazija Viktorija Vedernikova 4 g. Vincas Marcišauskas Vyr. mokytojas I
2 Baisogalos gimnazija Tomas Grigas 3 g. Tatjana Jonaitienė Mokyt. metodininkas II
3 Baisogalos gimnazija Robertas Petraitis 3 g. Tatjana Jonaitienė Mokyt. metodininkas III

Sveikiname nugalėtojus! 

2015 metų rugsėjo 5 d. Mažeikių rajono Tirkšlių miestelio pramogų aikštėje įvyko Lietuvos regionų šventė „Visų mūsų namai – Lietuva,“ skirta etnografinių regionų metams.

Šventės organizatorės, Mažeikių Trečiojo amžiaus universiteto rektorės Onos Venclovienės, kvietimu į renginį atvažiavo Radviliškio, Rietavo, Raseinių, Telšių, Klaipėdos, Marijampolės, Vilniaus Medardo Čobuto asociacijos Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai.

Radviliškiečių senjorai, 49 žmonių grupė, vadovaujama naujai išrinktos Radviliškio r. TAU vadovės Nijolės Nėjienės, vyko kupini geros nuotaikos bei subrandintų idėjų populiarinančių mūsų rajoną. Delegacijai atstovaujantys senjorai, pasipuošę savo regiono tautiniais rūbais, buvo paruošę meninę programą. Ją rodė nuostabiai gražioje Tirkšlių miestelio parko arenoje. Puikūs, išlakūs parko pušynai, minkšta miško paklotė, skoningai, patogiai įrengta estrada, poilsio kampeliai – visa tai džiugino susirinkusiuosius.

Šiaulių universiteto ansamblis „Vaiguva“ pakvietė į vakaruškas, kurios vainikavo šventės pabaigą.


2015 m. rugsėjo 21 d. vyko Radviliškio rajono 10 (2 g.) klasių mokinių knygos skirtukų , skrajučių, bloknotų kūrimo konkursas skirtas pilietiškumui ugdyti. Darbus buvo galima pristatyti iki šių metų rugsėjo 18 d. į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro SJNU skyrių arba siųsti el. paštu. Dalyvavo 10 Lizdeikos gimnazijos mokinių ir 1 Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos gimnazistė.

Nugalėtojai pasiskirstė sekančiai:

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Klasė Mokykla Mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Karolina Titaitytė 2 g. Lizdeikos gimnazija Jolanta Kvedarienė Mokytojas metodininkas I
2. Akvilė Rašytė 2 g. Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazija Zita Jarašiūnienė Vyr. mokytojas II
3. Eglė Jurgaitytė 2 g. Lizdeikos gimnazija Jolanta Kvedarienė Mokytojas metodininkas III

Sveikiname nugalėtojus!

rugsejo1 2015

Radviliškio rajono jaunimas nestokoja prasmingos ir turiningos veiklos. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus Atviras jaunimo centras „Jaunimo erdvė“, siekdamas patenkinti Radviliškio rajono jaunimo poreikius ir prisidėdamas prie savivaldybės jaunimo problemų sprendimo plano, supažindinant dalyvius su įvairiomis laisvalaikio leidimo formomis, skatina įsitraukti jaunus žmones į inicijuojamas ir organizuojamas įvairias veiklas. ŠSPC SJNUS Atviras jaunimo centras „Jaunimo Erdvė“ antrus metus iš eilės dalyvauja Jaunimo reikalų departamento prie SADM organizuojamame Atvirų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo konkurse ir laimi finansavimą veikloms, skirtoms jaunimui, vykdyti. Suplanuotos veiklos pritraukia nemažai jaunų žmonių. Vien pernai vykdytoje programoje „Norim! Galim! Darom!“ dalyvavo 213 jaunų žmonių.

Šiemet finansuota jaunimo veikloms ir užimtumui skirta programa „Veikiam kartu!“ (1900 Eurų) ne tik pritraukia gausų būrį jaunuolių, bet ir ženkliai prisideda prie numatytų veiklų kokybės didinimo. Programos tikslas – suteikti galimybę Radviliškio rajono jauniems žmonėms prasmingai ir saugiai leisti laisvalaikį. Veikla yra orientuota ne tik į laisvalaikio praleidimą. Joje taip pat atsispindi akivaizdūs ugdomieji procesai padedantys jauniems žmonės adekvačiai reaguoti į susiklosčiusias aplinkybes bei prisitaikyti prie esamų sąlygų, savarankiškai užtikrinti geresnes gyvenimo sąlygas sau ir kitiems.

Nuo programos „Veikiam kartu!“ pradžios, 2015 m. gegužės 1 d., jau spėta įgyvendinti gausybė veiklų: kino vakarai, edukacinė (orientacinių varžybų metodika paremta) išvyka į Kauną, tradicinės sportinės varžybos, veiklų ciklas „Netradicinis sportas – kiekvienam sutvertas!“(nematytos pramogos – „Sumo futbolas“, „Bumpbolas“), muzikinis vakaras „Repo vakarėlis“. Didelio susidomėjimo sulaukė išvyka į Trakus bei nuotykių ir pramogų parką „Ąžuolynė“. Visi patyrė neišdildomų įspūdžių, nes ekstremaliomis sąlygomis turėjo galimybę geriau pažinti save, pajusti komandinės dvasios pojūtį, taip pat turėjo progą atskleisti individualias savybes, asmenybės stipriąsias puses. Programos metu skatinamas visuomeniškumas, pilietiškumas, prisidedama prie jaunimo bendrųjų kompetencijų: komunikavimo, socialinių, pažinimo ir asmenybės tobulinimo. Jauni žmonės tobulina įgūdžius, kurie yra būtini šiuolaikiniame gyvenime.

Programa „Veikiam kartu!“ vyks iki 2015 m. gruodžio 1 d. Iki tol dar laukia daug įdomios ir prasmingos veiklos jaunimui:

 • „Gatvės gimnastikos turnyras“ (rugpjūčio 22 d.);
 • meninius gebėjimus atskleis „Graffity“ pamokėlės (data tikslinama);
 • paskaita „Jaunas jaunesniam apie pasirinkimus, verslumą, tobulėjimą“ (data tikslinama);
 • filmo „Misija Sibiras 14“ peržiūra ir aptarimas (data tikslinama).
 • Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos AKTO „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ signatarės, aktorės, pilietinės veikėjos Nijolės Oželytės-Vaitiekūnienės paskaita „Jaunos valstybės jaunimas“ (data tikslinama).

ŠSPC SJNUS Atviro jaunimo centro „Jaunimo Erdvė“ informacija

Rugpjūčio mėnesio pirmomis dienomis Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje veikiančios Menų studijos moterys, vadovaujamos Irminos Savickienės, savo tapybos drobėse piešė Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios, vienuolyno pastatus ir kitus aplinkos vaizdus. Plenere, gyvosios gamtos piešimo aplinkoje, jas lydėjo neįprasta kasdienybės sielos atgaiva. Prieš 400 metų statytų pastatų fragmentuose išlikusios freskos, didingi bažnyčios bokštų kupolai, jų architektūra – visa tai žavėjo plenero dalyves. Senove alsuojančios senų pastatų sienos, tikinčiųjų kojomis nugludinti grindinio akmenys, įspūdingi piligrimų giesmių vakarai bažnyčios erdvėse kėlė kūrybinę dvasią, kuri atsispindi nutapytuose paveiksluose.

Geranoriškai nusiteikęs klebonas Rimantas Žaromskis papasakojo apie savo ganytojiškąją veiklą. Taip jau sutapo, kad besilankant Tytuvėnuose vyko XII tarptautinio Tytuvėnų festivalio renginiai. Vienas iš jų buvo skirtas prisiminti ir pagerbti gražiausius gyvenimo metus Tytuvėnuose praleidusiai dailininkei Sofijai Dembovskytei-Romerienei. Plenero dalyvės žiūrėjo spektaklio „Sofijos portretai, Tytuvėnai“ premjerą, kuri patvirtino, kad, pasak dailininkės, Lietuva ir Tytuvėnai išliko prarastuoju rojumi, laimės, harmonijos, grožio ir įkvėpimo šaltiniu.

Tapybos darbus bus galima pamatyti spalio mėnesį vyksiančioje parodoje Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

siauliai
Studijos gali vykti Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje.
Studijos būtų organizuojamos penktadieniais 16.30 – 21.15 val. ir šeštadieniais 8 – 17 val. maždaug kas antrą savaitgalį.

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos viešojo administravimo specialistus, turinčius fundamentalių žinių apie viešojo sektoriaus valdymo sistemas ir ypatumus, gebančius kritiškai vertinti valstybės valdymo priemones, suprantančius viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo kompleksiškumą, gebančius pasirinkti viešosios politikos įgyvendinimo būdus. Studijų metu siekiama integruoti analitines tyrimo organizavimo, viešosios politikos procesų valdymo ir įgyvendinimo kompetencijas, kurios skatintų demokratijos vertybių ugdymą ir užtikrintų viešojo intereso atstovavimą.

Baigusiems Viešojo valdymo studijų programą suteikiamas Viešojo administravimo magistro laipsnis.

Karjeros galimybės

Viešojo valdymo magistrai dirba valstybės ir vietos (savivaldos) valdymo bei viešojo administravimo institucijose, socialinių paslaugų, sveikatos, švietimo, ekonominės veiklos, regioninės plėtros bei kituose valstybinio administravimo sektoriuose: organizacijų, padalinių, nevyriausybinių organizacijų vadovais. Absolventai gali tęsti studijas trečiojoje studijų pakopoje – doktorantūroje.

Studijų programos turinys pasižymi šiuolaikiniu požiūriu į viešąjį valdymą, o studijų organizavimo formos yra itin modernios ir patrauklios. Keletas studijų programos patrauklumo aspektų:

 • studijų trukmė: nuolatinių studijų – 1,5 metų, ištęstinių – 2 metai;
 • studijų apimtis: 90 ECTS kreditų;
 • studijų kaina santykinai nedidelė: 33,22 euro už 1 ECTS kreditą;
 • studijų programos dalykai parengti dėstyti mišriuoju nuotoliniu būdu;
 • pasirenkama viena iš studijų alternatyvų: Dalyvaujamasis valdymas, Regionų ir vietos politika.
 • platus pasirenkamų dalykų alternatyvose sąrašas, padėsiantis įgyti papildomų kryptingų vadybinių kompetencijų, reikalingų dirbant viešajame sektoriuje.

Kitos studijų krypties bakalaurai šios studijų programos pirmame kurse papildomai studijuoja iki 5 studijų dalykų po 5 ECTS kreditus. Tiksli papildomųjų studijų apimtis priklauso nuo studijuotos programos krypties. Papildomųjų studijų kaina – 20 eurų už 1 ECTS kreditą. Galimas praktinės veiklos įskaitymas vietoje papildomųjų studijų, tai sprendžia komisija pagal pateiktus dokumentus.

 Studijų programą administruoja

Viešojo administravimo katedra.

Tel. (8~41) 595 887, el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Informaciją teikia Viešojo administravimo katedros vedėjas

prof. dr. Teodoras Tamošiūnas

Tel. 8 620 49717, el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Jau tapo tradicija, kad Lietuvos Specialiosios olimpiados žirginio sporto čempionatas „Suvaldyk žirgą“ organizuojamas Šeduvoje. Šiemet jis vyko gegužės 27 dieną gimnazijos poilsio ir užimtumo parke. Čempionate be šeimininkų – gimnazijos Specialiojo ugdymo skyriaus mokinių – dalyvavo komandos iš Kazlų Rūdos, Raseinių, Kelmės specialiųjų mokyklų, Vilijampolės ir Linkuvos socialinės globos namų, Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Panevėžio specialiosios mokyklos daugiafunkcio centro, Pociūnėlių pagrindinės mokyklos.

Čempionato atidarymo ceremonijos metu iškilmingai įnešta Specialiosios Olimpiados vėliava ir įžiebta Olimpinė ugnis. Gimnazijos direktorius Laimutis Škleinikas pasveikino visus dalyvius ir paskelbė čempionato pradžią. Po nuotaikingo Šeduvos kultūros ir amatų centro vaikų ir jaunimo liaudiškos muzikos kapelos „Jaunimėlis“ (vadovas Edvinas Kažukauskas) bei Šeduvos gimnazijos Specialiojo ugdymo skyriaus mokinių šokių kolektyvo „Svajonė“ (vadovė Sandra Skromanienė) pasirodymo prasidėjo varžybos. Teisėjai raitelių pasirodymą vertino individualaus jojimo ir sportinėje (presuotų šiaudų ryšulio nešimo) rungtyse. Dalyviai jojo ant žemaitukų ir poni veislės žirgų. Treneriai Jūratė ir Vygantas Prikockai padėjo raiteliams įveikti maršrutą, o jų sūnūs Simas ir Zigmas atliko akrobatinius elementus su žemaitukais, raitelių žygio „2000 metų istorijos“ dalyviais, ekspedicijos metu nukeliavusiais iki Juodosios jūros. Raitelio emocijas, laikyseną ant žirgo, jo valdymą, maršruto įveikimą komentavo treneris, kūno kultūros mokytojas Arūnas Bagdonas. Dalyvių entuziazmo ir žiūrovų palaikymo sulaukė presuotų šiaudų ryšulio nešimo varžybos.

Renginio metu neteko nuobodžiauti niekam. Visi norintys galėjo dalyvauti sraigių lenktynėse, kurias organizavo Šeduvos verslininkas Kazimieras Račkauskis. Žirgyno treneris Alvydas Povilaitis išsamiai pasakojo ir rodė, kaip taisyklingai kaustomas arklys. Veikė arbatinė, skambėjo mokinių atliekamos dainos.

Čempionato uždarymo metu visoms komandoms buvo įteikti Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus Padėkos raštai ir Šeduvos gimnazijos taurės. Prizininkai apdovanoti Lietuvos Specialiosios olimpiados komiteto medaliais. Renginys pateisino visų lūkesčius ir puikiai atspindėjo Specialiosios olimpiados šūkį – „Leiskite man laimėti, bet jei man nepavyks, paskatinkite mane siekti pergalės“.