Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius

Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro

Get Adobe Flash player

2015 m. lapkričio 25 d. 16.30 val. Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijoje vyko mėgėjiškas „3x3“ krepšinio turnyras. Labai šaunu, kad stebėti žaidynes ir jose dalyvauti susirinko gausus būrys žiūrovų ir dalyvių. Žaidėjai atvyko iš Radviliškio rajono Sidabravo, Raudondvario, Šeduvos ir Radviliškio miesto. Varžyboms teisėjavo teisėjai Vigantas Tarbūnas ir Lukas Pipiras. Savo jėgas išbandė 24 komandos, kurios buvo suskirstytos į 4 kategorijas: 8 komandos vaikinų iki 15 metų, 9 komandos vaikinų virš 15 metų, 3 komandos merginų ir 4 mišrios komandos.

Vaikinų iki 15 metų kategorija:
1-oji vieta komanda „Igoriai;
2-oji vieta komanda „Laimingasis ketvertas“;
3-oji vieta komanda „Sidabravas“.

Vaikinų virš 15 metų kategorija:
1-oji vieta komanda „Empty“;
2-oji vieta komanda „Vabaliai“;
3-oji vieta komanda „Salikalnis“.

Merginų kategorija:
1-oji vieta komanda „Užtvanka“;
2-oji vieta komanda „Kiršinas“;
3-oji vieta komanda „Saboniai“.

Mišrios komandos:
1-oji vieta komanda „Draugai“;
2-oji vieta komanda „Dvyliktokai“;
3-oji vieta komanda „Salikalnis“.

Visos komandos dalyvavusios „3x3“ krepšinio turnyre buvo apdovanotos padėkomis, nugalėtojai – taurėmis ir medaliais.

Krepšinio turnyrą organizavo AJC ,,Jaunimo erdvė“ darbuotojai, vykdantys JRD projektą ,,Veikiam kartu“.

 

log
2014 m. balandžio 17 d. Radviliškio Pilietinio Jaunimo organizacija pasirašė sutartį su Krašto apsaugos ministerija (KAM). Sutartyje įsipareigota pravesti bent dešimt pilietinio ugdymo pamokų devintų ir dešimtų klasių mokiniams pagal specialiai paruoštą programą „Apie pilietiškumą kitaip“. Šios programos tikslas ir uždaviniai – ugdyti pilietinį sąmoningumą, patriotiškumą ir taip prisidėti prie pilietinio ugdymo bendrosios ugdymo programos įgyvendinimo mokyklose, šviesti ir informuoti moksleivius bei visuomenę krašto apsaugos temomis. Projekto metu buvo aplankytos Radviliškio miesto ir rajono gimnazijos bei pagrindinės mokyklos. Kartu su PiJO organizacijos nariais mokyklas lankė Pranas Sluckus, Radviliškio Šaulių vadas, atsargos kapitonas bei Valdas Adomaitis, Radviliškio 608-osios rinktinės KASP skyriaus vadas. Projekto metu netradicinėse pamokose dalyvavo daugiau kaip 300 mokinių. Pasak pamokose dalyvavusių mokytojų, pamokos turėjo įtakos jaunuolių pasaulėžiūros suvokimui ir tolimesniam asmenybės tobulėjimui.

                                                                                                                         PiJO narė Ieva Žulpaitė

Lapkričio 20 dieną, penktadienį, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato  Radviliškio rajono policijos komisariato aktų salė buvo pilna linksmo šurmulio, klegesio ir geros nuotaikos. Į salę rinkosi konkurso ,,Laiškas vairuotojui“ dalyviai, mokytojos,  pareigūnai, Sidabravo gimnazijos pradinukai su nuotaikingu spektakliu saugaus eismo tema – „Skruzdėlyčių kelionė“. Dalyvius ir svečius pasitiko idėjos iniciatorius, policijos komisariato viršininkas Saulius Baltakis.

Ruduo – tai metas, kai pradeda anksčiau temti, blogėja matomumo sąlygos. Pagal statistiką 60 proc. vaikų eismo įvykiuose nukenčia dėl vairuotojų kaltės. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato iniciatyva, prie kurios geranoriškai prisidėjo socialiniai partneriai: Lietuvos automobilių kelių direkcija, VĮ „Šiaulių regiono keliai“, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, organizavo Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 6 klasių mokiniams konkursą „Laiškas vairuotojui“. Šio konkurso tikslas – skatinti mokinių suvokimą ir supratimą būti atsakingais eismo dalyviais.

Konkurse dalyvavo visų Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 6 klasių mokiniai. Pedagogai iš kiekvienos mokyklos atrinko po 3 geriausius darbus, kuriuos vertino kompetentinga komisija: Aušrelė Mackevičienė, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Antanas Vaidonavičius, valstybės įmonės ,,Šiaulių regiono keliai“ saugaus eismo vyresnysis specialistas, Aivaras Kardašius, Radviliškio rajono policijos komisariato vyriausiasis specialistas, Ina Balinskienė, Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, Gailutė Toleikienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė.

Renginį atidarė Radviliškio rajono policijos komisariato  viršininkas Saulius Baltakis, kuris padėkojo moksleiviams ir pedagogams palaikiusiems šią iniciatyvą ir akcentavo, kad būtina įvairiomis, netradicinėmis saugaus eismo priemonėmis suteikti mokiniams žinių, įgūdžių apie saugų eismą. Vadovas atkreipė dėmesį į tai, jog būtina nepamiršti ir suaugusiems rodyti gerą pavyzdį vaikams, kaip reikia elgtis gatvėje, nes mažieji mokosi ir atkartoja jų elgesį.

Linksmiausia konkurso dalis – apibendrinimas ir apdovanojimai. Visi projekte dalyvavę mokiniai ir  mokytojos  gavo padėkas ir dovanėles (atšvaitus, lankstinukus, knygeles….), o prizinių vietų laimėtojai buvo apdovanoti papildomais prizais ir diplomais. Gražiausius rašinius parašė šie mokiniai: Greta Kemzūraitė iš Šeduvos gimnazijos, Miglė Vaitkevičiūtė iš Pociūnėlių pagrindinės mokyklos, Kamilė Ingiliardaitė iš Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos ir Ema Kuniutytė iš Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos.

viesin1

Spalio 8 d. įvyko modernizuoto Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvės“ atidarymo šventė, o spalio 15 d. „Jaunimo erdvės“ savo duris atvėrė Šeduvos jaunimui.

2012 m. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu buvo atliktas Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas, kurio tikslas – ištirti jaunimo problemas (pagal apibrėžtus rodiklius) jaunimo politikos įgyvendinimo srityse. Atsižvelgiant į šio tyrimo išvadas ir rekomendacijas 2013 m. įkurtos Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvės“, kurių paskirtis užtikrinti jaunimo gerovę, kryptingą užimtumą, sąlygoti sėkmingą socializaciją, ugdančią jų kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius, saviraišką, gebėjimus ir polinkius. Tam, kad „Jaunimo erdvė“ būtų patraukli jaunimui 2014 m. parengtas projektas „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“ ir pateiktas vertinimui. Tais pačiais metais Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VšĮ „Centrinės projektų valdymo agentūros“ ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro atstovai pasirašė sutartį dėl projekto įgyvendinimo. Šiuo metu įgyvendinta didžioji dalis projekto veiklų. Atlikti patalpų vidaus remonto darbai Radviliškyje ir Šeduvoje, įsigyta baldų, įrangos, veiklos priemonių. Radviliškyje įkurtos robotikos, muzikos, dailės studijos, kuriose jaunimas gali rasti savirealizcijos erdves, įsitraukdami į skirtingas veiklas, saugiai leisdami laisvalaikį.

ERDV ATID00001 ERDV ATID00002 ERDV ATID00003

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvių“ atidarymo šventėse dalyvavo gausus būrys svečių: Radviliškio rajono savivaldybės meras A. Čepononis, administracijos direktorė J. Margaitienė, Šeduvos seniūnas J. Pranys, socialiniai partneriai ir jaunimas. Modernizuotas „Jaunimo erdves“ Radviliškyje ir naujai atidarytas Šeduvoje apžiūrėti atvyko LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT05 koordinatorius Paulius Gedvilas, kuris pasidžiaugė projekto rezultatais ir jaunimo iniciatyva, organizuojant „Jaunimo erdvių“ atidarymo renginius. Po oficialių sveikinimų renginius vainikavo koncertai „3 SUN-C“ ir „Sakuros“.

Projektui „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“ 201,2 tūkst. Eurų parama skirta iš 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ ir 22,3 tūkst. Eurų prisidėjo Radviliškio rajono savivaldybė.

ERDV ATID00004 ERDV ATID00005 ERDV ATID00007 kalba moterys

mokyt diena2015 1

2015 m. rugsėjo 21 d. Lizdeikos gimnazijoje vyko rajono Jaunųjų vertėjų konkursas skirtas Europos kalbų dienai.

Į Radviliškio rajono 7-8 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso anglų k. vertimų grupę buvo užsiregistravę 13 dalyvių. Nugalėtojai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija Vida Trinkaitė 8 kl. Jurgita Mašnickienė Vyr. mokytojas I
2 V.Kudirkos pagrindinė mokykla Laima Banytė 8 kl. Rita Jasmontienė Vyr. mokytojas II
3 Grinkiškio J.Poderio gimnazija Greta Semionovaitė 8 kl. Daiva Listauskienė Mokyt. metodininkas III

Į Radviliškio rajono 9-10 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso anglų k. vertimų grupę buvo užsiregistravę 17 vertėjų. Nugalėtojai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Lizdeikos gimnazija Vaiva Pakštaitė 1 g. Giedra Urbonienė Mokyt. metodininkas I
2 Grinkiškio J.Poderio gimnazija Eglė Dučinskaitė 1 g. Daiva Listauskienė Mokyt. metodininkas II
3 Grinkiškio J.Poderio gimnazija Gabrielė Zinytė 2 g. Daiva Listauskienė Mokyt. metodininkas III

Į Radviliškio rajono 11-12 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso anglų k. vertimų grupę buvo užsiregistravę 12 mokinių. Nugalėtojai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Lizdeikos gimnazija Lorena Masliankaitė 3 g. Skirmantė Petraitienė Mokyt. ekspertas I
2 Lizdeikos gimnazija Dovilė Banaitytė 4 g. Žana Bareikienė Mokyt. metodininkas II
3 Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija Arūnė Kanovaitė 4 g. Stasė Mažučiūnienė Mokyt. metodininkas III

Į Radviliškio rajono 9-12 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso anglų k. vertimų grupę (antroji užsienio kalba) užsiregistravo tik 4 dalyviai ir nugalėtoja tapo:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Sidabravo gimnazija Inga Cimnickaitė 2 g. Živilė Mančiauskienė Mokytojas I

Radviliškio rajono 7-12 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso prancūzų k. vertimų grupėje (pirmoji užsienio kalba) dalyvavo 6 dalyviai. Konkurso nugalėtoja:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Sidabravo gimnazija Aistė Lisauskaitė 4 g. Stasė Janušienė Mokyt. metodininkas I

Radviliškio rajono 9-12 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso prancūzų k. vertimų grupėje (antroji užsienio kalba) dalyvavo 7 vertėjai, o nugalėjo:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Vaižganto gimnazija Monika Urbonavičiūtė 2 g. Loreta Brobaitienė Mokyt. metodininkas I
2 Lizdeikos gimnazija Rūta Šaulianskaitė 3 g. Loreta Brobaitienė Mokyt. metodininkas I

Radviliškio rajono 9-12 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso vokiečių k. vertimų grupėje (antroji užsienio kalba) dalyvavo trys vertėjai. Geriausia vertėja tapo:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Vaižganto gimnazija Tautvilė Smalinskaitė 4 g. Ramunė Mackevičienė Mokytojas I

Radviliškio rajono 9-10 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso rusų k. vertimų grupėje (antroji užsienio kalba) varžėsi 10 dalyvių ir šauniausiai pasirodė:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Pašušvio pagrindinė mokykla Paulina Krasauskaitė 10 kl. Indrė Ginkevičienė Mokytojas I
2 Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija Akvilė Rašytė 2 g. Aurelija Žilinskienė Vyr. mokytojas II
3 Lizdeikos gimnazija Andrėjus Astafejevas 1 g. Janina Demčenko Mokyt. metodininkas III

Radviliškio rajono 11-12 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso rusų k. vertimų grupėje (antroji užsienio kalba) dalyvavo 9 vertėjai, o nugalėjo:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Lizdeikos gimnazija Viktorija Vedernikova 4 g. Vincas Marcišauskas Vyr. mokytojas I
2 Baisogalos gimnazija Tomas Grigas 3 g. Tatjana Jonaitienė Mokyt. metodininkas II
3 Baisogalos gimnazija Robertas Petraitis 3 g. Tatjana Jonaitienė Mokyt. metodininkas III

Sveikiname nugalėtojus! 

2015 metų rugsėjo 5 d. Mažeikių rajono Tirkšlių miestelio pramogų aikštėje įvyko Lietuvos regionų šventė „Visų mūsų namai – Lietuva,“ skirta etnografinių regionų metams.

Šventės organizatorės, Mažeikių Trečiojo amžiaus universiteto rektorės Onos Venclovienės, kvietimu į renginį atvažiavo Radviliškio, Rietavo, Raseinių, Telšių, Klaipėdos, Marijampolės, Vilniaus Medardo Čobuto asociacijos Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai.

Radviliškiečių senjorai, 49 žmonių grupė, vadovaujama naujai išrinktos Radviliškio r. TAU vadovės Nijolės Nėjienės, vyko kupini geros nuotaikos bei subrandintų idėjų populiarinančių mūsų rajoną. Delegacijai atstovaujantys senjorai, pasipuošę savo regiono tautiniais rūbais, buvo paruošę meninę programą. Ją rodė nuostabiai gražioje Tirkšlių miestelio parko arenoje. Puikūs, išlakūs parko pušynai, minkšta miško paklotė, skoningai, patogiai įrengta estrada, poilsio kampeliai – visa tai džiugino susirinkusiuosius.

Šiaulių universiteto ansamblis „Vaiguva“ pakvietė į vakaruškas, kurios vainikavo šventės pabaigą.


2015 m. rugsėjo 21 d. vyko Radviliškio rajono 10 (2 g.) klasių mokinių knygos skirtukų , skrajučių, bloknotų kūrimo konkursas skirtas pilietiškumui ugdyti. Darbus buvo galima pristatyti iki šių metų rugsėjo 18 d. į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro SJNU skyrių arba siųsti el. paštu. Dalyvavo 10 Lizdeikos gimnazijos mokinių ir 1 Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos gimnazistė.

Nugalėtojai pasiskirstė sekančiai:

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Klasė Mokykla Mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Karolina Titaitytė 2 g. Lizdeikos gimnazija Jolanta Kvedarienė Mokytojas metodininkas I
2. Akvilė Rašytė 2 g. Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazija Zita Jarašiūnienė Vyr. mokytojas II
3. Eglė Jurgaitytė 2 g. Lizdeikos gimnazija Jolanta Kvedarienė Mokytojas metodininkas III

Sveikiname nugalėtojus!

rugsejo1 2015

Radviliškio rajono jaunimas nestokoja prasmingos ir turiningos veiklos. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus Atviras jaunimo centras „Jaunimo erdvė“, siekdamas patenkinti Radviliškio rajono jaunimo poreikius ir prisidėdamas prie savivaldybės jaunimo problemų sprendimo plano, supažindinant dalyvius su įvairiomis laisvalaikio leidimo formomis, skatina įsitraukti jaunus žmones į inicijuojamas ir organizuojamas įvairias veiklas. ŠSPC SJNUS Atviras jaunimo centras „Jaunimo Erdvė“ antrus metus iš eilės dalyvauja Jaunimo reikalų departamento prie SADM organizuojamame Atvirų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo konkurse ir laimi finansavimą veikloms, skirtoms jaunimui, vykdyti. Suplanuotos veiklos pritraukia nemažai jaunų žmonių. Vien pernai vykdytoje programoje „Norim! Galim! Darom!“ dalyvavo 213 jaunų žmonių.

Šiemet finansuota jaunimo veikloms ir užimtumui skirta programa „Veikiam kartu!“ (1900 Eurų) ne tik pritraukia gausų būrį jaunuolių, bet ir ženkliai prisideda prie numatytų veiklų kokybės didinimo. Programos tikslas – suteikti galimybę Radviliškio rajono jauniems žmonėms prasmingai ir saugiai leisti laisvalaikį. Veikla yra orientuota ne tik į laisvalaikio praleidimą. Joje taip pat atsispindi akivaizdūs ugdomieji procesai padedantys jauniems žmonės adekvačiai reaguoti į susiklosčiusias aplinkybes bei prisitaikyti prie esamų sąlygų, savarankiškai užtikrinti geresnes gyvenimo sąlygas sau ir kitiems.

Nuo programos „Veikiam kartu!“ pradžios, 2015 m. gegužės 1 d., jau spėta įgyvendinti gausybė veiklų: kino vakarai, edukacinė (orientacinių varžybų metodika paremta) išvyka į Kauną, tradicinės sportinės varžybos, veiklų ciklas „Netradicinis sportas – kiekvienam sutvertas!“(nematytos pramogos – „Sumo futbolas“, „Bumpbolas“), muzikinis vakaras „Repo vakarėlis“. Didelio susidomėjimo sulaukė išvyka į Trakus bei nuotykių ir pramogų parką „Ąžuolynė“. Visi patyrė neišdildomų įspūdžių, nes ekstremaliomis sąlygomis turėjo galimybę geriau pažinti save, pajusti komandinės dvasios pojūtį, taip pat turėjo progą atskleisti individualias savybes, asmenybės stipriąsias puses. Programos metu skatinamas visuomeniškumas, pilietiškumas, prisidedama prie jaunimo bendrųjų kompetencijų: komunikavimo, socialinių, pažinimo ir asmenybės tobulinimo. Jauni žmonės tobulina įgūdžius, kurie yra būtini šiuolaikiniame gyvenime.

Programa „Veikiam kartu!“ vyks iki 2015 m. gruodžio 1 d. Iki tol dar laukia daug įdomios ir prasmingos veiklos jaunimui:

 • „Gatvės gimnastikos turnyras“ (rugpjūčio 22 d.);
 • meninius gebėjimus atskleis „Graffity“ pamokėlės (data tikslinama);
 • paskaita „Jaunas jaunesniam apie pasirinkimus, verslumą, tobulėjimą“ (data tikslinama);
 • filmo „Misija Sibiras 14“ peržiūra ir aptarimas (data tikslinama).
 • Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos AKTO „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ signatarės, aktorės, pilietinės veikėjos Nijolės Oželytės-Vaitiekūnienės paskaita „Jaunos valstybės jaunimas“ (data tikslinama).

ŠSPC SJNUS Atviro jaunimo centro „Jaunimo Erdvė“ informacija

Rugpjūčio mėnesio pirmomis dienomis Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje veikiančios Menų studijos moterys, vadovaujamos Irminos Savickienės, savo tapybos drobėse piešė Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios, vienuolyno pastatus ir kitus aplinkos vaizdus. Plenere, gyvosios gamtos piešimo aplinkoje, jas lydėjo neįprasta kasdienybės sielos atgaiva. Prieš 400 metų statytų pastatų fragmentuose išlikusios freskos, didingi bažnyčios bokštų kupolai, jų architektūra – visa tai žavėjo plenero dalyves. Senove alsuojančios senų pastatų sienos, tikinčiųjų kojomis nugludinti grindinio akmenys, įspūdingi piligrimų giesmių vakarai bažnyčios erdvėse kėlė kūrybinę dvasią, kuri atsispindi nutapytuose paveiksluose.

Geranoriškai nusiteikęs klebonas Rimantas Žaromskis papasakojo apie savo ganytojiškąją veiklą. Taip jau sutapo, kad besilankant Tytuvėnuose vyko XII tarptautinio Tytuvėnų festivalio renginiai. Vienas iš jų buvo skirtas prisiminti ir pagerbti gražiausius gyvenimo metus Tytuvėnuose praleidusiai dailininkei Sofijai Dembovskytei-Romerienei. Plenero dalyvės žiūrėjo spektaklio „Sofijos portretai, Tytuvėnai“ premjerą, kuri patvirtino, kad, pasak dailininkės, Lietuva ir Tytuvėnai išliko prarastuoju rojumi, laimės, harmonijos, grožio ir įkvėpimo šaltiniu.

Tapybos darbus bus galima pamatyti spalio mėnesį vyksiančioje parodoje Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

siauliai
Studijos gali vykti Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje.
Studijos būtų organizuojamos penktadieniais 16.30 – 21.15 val. ir šeštadieniais 8 – 17 val. maždaug kas antrą savaitgalį.

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos viešojo administravimo specialistus, turinčius fundamentalių žinių apie viešojo sektoriaus valdymo sistemas ir ypatumus, gebančius kritiškai vertinti valstybės valdymo priemones, suprantančius viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo kompleksiškumą, gebančius pasirinkti viešosios politikos įgyvendinimo būdus. Studijų metu siekiama integruoti analitines tyrimo organizavimo, viešosios politikos procesų valdymo ir įgyvendinimo kompetencijas, kurios skatintų demokratijos vertybių ugdymą ir užtikrintų viešojo intereso atstovavimą.

Baigusiems Viešojo valdymo studijų programą suteikiamas Viešojo administravimo magistro laipsnis.

Karjeros galimybės

Viešojo valdymo magistrai dirba valstybės ir vietos (savivaldos) valdymo bei viešojo administravimo institucijose, socialinių paslaugų, sveikatos, švietimo, ekonominės veiklos, regioninės plėtros bei kituose valstybinio administravimo sektoriuose: organizacijų, padalinių, nevyriausybinių organizacijų vadovais. Absolventai gali tęsti studijas trečiojoje studijų pakopoje – doktorantūroje.

Studijų programos turinys pasižymi šiuolaikiniu požiūriu į viešąjį valdymą, o studijų organizavimo formos yra itin modernios ir patrauklios. Keletas studijų programos patrauklumo aspektų:

 • studijų trukmė: nuolatinių studijų – 1,5 metų, ištęstinių – 2 metai;
 • studijų apimtis: 90 ECTS kreditų;
 • studijų kaina santykinai nedidelė: 33,22 euro už 1 ECTS kreditą;
 • studijų programos dalykai parengti dėstyti mišriuoju nuotoliniu būdu;
 • pasirenkama viena iš studijų alternatyvų: Dalyvaujamasis valdymas, Regionų ir vietos politika.
 • platus pasirenkamų dalykų alternatyvose sąrašas, padėsiantis įgyti papildomų kryptingų vadybinių kompetencijų, reikalingų dirbant viešajame sektoriuje.

Kitos studijų krypties bakalaurai šios studijų programos pirmame kurse papildomai studijuoja iki 5 studijų dalykų po 5 ECTS kreditus. Tiksli papildomųjų studijų apimtis priklauso nuo studijuotos programos krypties. Papildomųjų studijų kaina – 20 eurų už 1 ECTS kreditą. Galimas praktinės veiklos įskaitymas vietoje papildomųjų studijų, tai sprendžia komisija pagal pateiktus dokumentus.

 Studijų programą administruoja

Viešojo administravimo katedra.

Tel. (8~41) 595 887, el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Informaciją teikia Viešojo administravimo katedros vedėjas

prof. dr. Teodoras Tamošiūnas

Tel. 8 620 49717, el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Jau tapo tradicija, kad Lietuvos Specialiosios olimpiados žirginio sporto čempionatas „Suvaldyk žirgą“ organizuojamas Šeduvoje. Šiemet jis vyko gegužės 27 dieną gimnazijos poilsio ir užimtumo parke. Čempionate be šeimininkų – gimnazijos Specialiojo ugdymo skyriaus mokinių – dalyvavo komandos iš Kazlų Rūdos, Raseinių, Kelmės specialiųjų mokyklų, Vilijampolės ir Linkuvos socialinės globos namų, Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Panevėžio specialiosios mokyklos daugiafunkcio centro, Pociūnėlių pagrindinės mokyklos.

Čempionato atidarymo ceremonijos metu iškilmingai įnešta Specialiosios Olimpiados vėliava ir įžiebta Olimpinė ugnis. Gimnazijos direktorius Laimutis Škleinikas pasveikino visus dalyvius ir paskelbė čempionato pradžią. Po nuotaikingo Šeduvos kultūros ir amatų centro vaikų ir jaunimo liaudiškos muzikos kapelos „Jaunimėlis“ (vadovas Edvinas Kažukauskas) bei Šeduvos gimnazijos Specialiojo ugdymo skyriaus mokinių šokių kolektyvo „Svajonė“ (vadovė Sandra Skromanienė) pasirodymo prasidėjo varžybos. Teisėjai raitelių pasirodymą vertino individualaus jojimo ir sportinėje (presuotų šiaudų ryšulio nešimo) rungtyse. Dalyviai jojo ant žemaitukų ir poni veislės žirgų. Treneriai Jūratė ir Vygantas Prikockai padėjo raiteliams įveikti maršrutą, o jų sūnūs Simas ir Zigmas atliko akrobatinius elementus su žemaitukais, raitelių žygio „2000 metų istorijos“ dalyviais, ekspedicijos metu nukeliavusiais iki Juodosios jūros. Raitelio emocijas, laikyseną ant žirgo, jo valdymą, maršruto įveikimą komentavo treneris, kūno kultūros mokytojas Arūnas Bagdonas. Dalyvių entuziazmo ir žiūrovų palaikymo sulaukė presuotų šiaudų ryšulio nešimo varžybos.

Renginio metu neteko nuobodžiauti niekam. Visi norintys galėjo dalyvauti sraigių lenktynėse, kurias organizavo Šeduvos verslininkas Kazimieras Račkauskis. Žirgyno treneris Alvydas Povilaitis išsamiai pasakojo ir rodė, kaip taisyklingai kaustomas arklys. Veikė arbatinė, skambėjo mokinių atliekamos dainos.

Čempionato uždarymo metu visoms komandoms buvo įteikti Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus Padėkos raštai ir Šeduvos gimnazijos taurės. Prizininkai apdovanoti Lietuvos Specialiosios olimpiados komiteto medaliais. Renginys pateisino visų lūkesčius ir puikiai atspindėjo Specialiosios olimpiados šūkį – „Leiskite man laimėti, bet jei man nepavyks, paskatinkite mane siekti pergalės“.