Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius

Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro

Get Adobe Flash player

Ką reiškia keturios raidės ECDL? ECDL - tai keturių anglų kalbos žodžių sutrumpinimas: European Computer Driving Licence. Išvertus į lietuvių kalbą tai reiškia - Europos kompiuterio vartotojo (vairuotojo) pažymėjimas.

Kas tai yra ECDL? Taip buvo pavadinta programa, kurios vienas iš pagrindinių tikslų - didinti kompiuterinį raštingumą visame pasaulyje. ECDL programoje yra numatyti vieningi visai Europai kompiuterinio raštingumo testai ir jų laikymo tvarka. Kiekvienam, išlaikiusiam ECDL testus yra išduodamas ECDL pažymėjimas.

Kur pripažįstamas ECDL pažymėjimas? ECDL pažymėjimas pripažįstamas visame pasaulyje. ECDL galioja Europos šalių (tame tarpe ir Lietuvos) valstybinėse įstaigose.
Testuoja Radviliško rajono savivaldybės suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo centras - įgaliotasis ECDL testavimo centras

Tikslo grupė Testavimas skirtas gauti Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimą

Modulių testai:

  • Pagrindinės informacinių technologijų savokos
  • Kompiuterio naudojimas ir bylų tvarkymas (Windows 98/Me/NT/2000/XP)
  • Tekstų tvarkymas (MS Word 2000/XP(LT))
  • Skaičiuoklės (MS Excel 2000)
  • Duomenų bazės (MS Excel 2000 arba MS Access 2000)
  • Pateikčių rengimas (MS PowerPoint 2000)
  • Informacija ir komunikacija (MS Outlook 2000 arba MS Outlook Express)

Tikslas(i) Įvertinti kompiuterinio raštingumo įgūdžius

Anotacija Pagal ECDL programą 4.0 iš viso reikia atsakyti į 36 klausimus. Testas laikomas sėkmingai išlaikytu, jeigu atsakoma į 27 klausimus.

Laikymo forma Kompiuterių klasėje automatizuotu būdu laikomas testas.

Rezultatas Išlaikius pirmą, antrą, trečią ir septintą modulius (pagrindinės informacijos technologijos sąvokos, kompiuterio naudojimas ir bylų tvarkymas, tekstų tvarkymas, informacija ir komunikacija) išduodamas ECDL Pradmenų pažymėjimas (ECDL START). Pagrindinis ECDL pažymėjimas įteikiamas, kai išlaikomi visi moduliai.