Image
Image
Image

Pagrindinių ir vidurinių klasių ugdymui skirtos priemonės

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas

Priemonės tipas

(knyga, CD, leidinys ir kt.)

Kam skirta priemonė? Priemonę parengusio mokytojo vardas, pavardė Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija Mokykla
1. Antikorupcinė tema lietuvių liaudies tautosakoje

Pamokos planas

Filmukai

Vyresniųjų klasių mokiniams (9-12) Jolanta Kvedarienė IT mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
2. „Pi diena“ Filmukas Vyresnių klasių mokiniams (9-12)

Jolanta Kvedarienė,

Laima Duglas

IT mokytoja metodininkė,

matematikos mokytoja metodininkė

Lizdeikos gimnazija
3. ,,Vardan tos Lietuvos‘‘ CD Visų dalykų mokytojams, mokiniams

Vaida Jankūnienė, Gražina Vasiliauskienė,

Laima Verbickienė

Istorija, mokytoja metodininkė

Istorija, mokytoja metodininkė

Lietuvių k, mokytoja metodininkė

Lizdeikos gimnazija
4. Asmeninės erdvės susitvarkymas Ugdymo Sode

Metodinė medžiaga

(http://hokusiene.wordpress.com/2014/10/25/asmenines-erdves-susitvarkymas-ugdymo-sode)

Visų dalykų mokytojams, mokiniams Inga Hokušienė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
5. Mokymo priemonės kūrimas Ugdymo Sode

Metodinė medžiaga

(http://hokusiene.wordpress.com/2014/10/26/mokymo-priemones-kurimas-ugdymo-sode )

Visų dalykų mokytojams, mokiniams Inga Hokušienė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
6. ,,Meninės kompozicijos ir renginių scenarijai“ Metodinė,dalykinė medžiaga Visų dalykų mokytojams, mokiniams Gitana Abromikienė Lietuvių kalba, metodininkė Lizdeikos gimnazija
7. Išmokime patarlių   Visiems lygiams Aldona Mickuvienė Anglų kalbos vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
8. Apie kuriančius Radviliškio krašto žmones Internetinis puslapis http://tautodaile.wordpress.com Visiems besidomintiems tautodaile Inga Hokušienė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
9. „ Fizika ir magija“ Video. Filmuoti bandymai Vaizdinė medžiaga užklasiniam fizikos renginiui, pamokos pagal atskiras temas

Rengė mokiniai vadovaujami

V. Adriušaitienės

Fizikos mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
10. „Katės ir fizika“ PPT Vaizdinė medžiaga užklasiniam fizikos renginiui, integruotai biologijos ir fizikos pamokai

Rengė mokiniai vadovaujami

V. Adriušaitienės

Fizikos mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
11. “ Fizikinės užduotys pagal mįsles“ PPT Vaizdinė medžiaga užklasiniam fizikos renginiui

Rengė mokiniai vadovaujami

V. Adriušaitienės

Fizikos mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
12. „Elektros srovė skysčiuose“ PPT Vaizdinė medžiaga pamokai

Rengė mokiniai vadovaujami

V. Adriušaitienės

Fizikos mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
13. „ Fizikinė pasaka“ Video. Filmukas Vaizdinė medžiaga fizikos dalyko reklamai

Rengė mokiniai vadovaujami

V. Adriušaitienės

Fizikos mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
14. „Fizika virtuvėje“ Video. Filmuoti bandymai Vaizdinė medžiaga fizikos dalyko reklamai

Rengė mokiniai vadovaujami

V. Adriušaitienės

Fizikos mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
15. „Vertybės mano gyvenime“. Išplėstinis pamokos planas-konspektas Pamokos planas-konspektas Tikybos mokytojams Audronė Pilypatė

Dorinis ugdymas (tikyba),

Vyresnioji mokytoja

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
16. „Laimė šeštoko akimis“. Išplėstinis pamokos planas-konspektas Pamokos planas-konspektas Tikybos mokytojams Audronė Pilypatė

Dorinis ugdymas (tikyba),

Vyresnioji mokytoja

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
17. „Betliejaus žvaigždei užtekėjus“ (adventinės popietės scenarijus) Scenarijus Tikybos mokytojams Audronė Pilypatė

Dorinis ugdymas (tikyba),

Vyresnioji mokytoja

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
18. „Vertybės mano gyvenime“. Išplėstinis pamokos planas-konspektas Pamokos planas-konspektas Tikybos mokytojams Audronė Pilypatė

Dorinis ugdymas (tikyba),

Vyresnioji mokytoja

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
19. ,,Temperatūra ir jos matavimas“. IT priemonė (pateiktys) Temos išdėstymas 9 kl. mokiniams Erika Dzežulskienė Fizikos vyresnioji mokytoja Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
20. Idealiausio rūbo silueto paieška pasitelkiant IT

Idėja integruotai IT ir technologijų pamokai

http://hokusiene.wordpress.com/2014/10/21/idealiausio-rubo-silueto-paieska-pasitelkiant-it/

Technologijų, IT mokytojams

Rima Juškienė,

Inga Hokušienė

IT, mokytoja metodininkė Technologijų, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
21. Sveika, skanu, gražu

SMP

http://hokusiene.wordpress.com/2011/11/04/%E2%80%9Esveika-skanu-ir-grazu%E2%80%9C-vkk-2011/

Technologijų, dailės, IT mokytojams

Rima Juškienė,

Inga Hokušienė

IT, mokytoja metodininkė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
22. Rudens spalvų paletė SMP http://hokusiene.wordpress.com/2011/11/08/%E2%80%9Erudens-spalvu-palete%E2%80%9C-vkk-2011 Technologijų, dailės mokytojams Rima Juškienė, Inga Hokušienė IT, mokytoja metodininkė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
23. Uogos Metodinė medžiaga http://hokusiene.wordpress.com/2011/10/27/uogos Technologijų mokytojams Inga Hokušienė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
24. Vaisiai Metodinė medžiaga http://hokusiene.wordpress.com/2011/10/24/vaisiai Technologijų mokytojams Inga Hokušienė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
25. Daržovės

Metodinė medžiaga

http://hokusiene.wordpress.com/2011/10/21/darzoves

Technologijų mokytojams Inga Hokušienė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
26. Prieskoniniai augalai SMP http://hokusiene.wordpress.com/2011/04/23/prieskoniniai-augalai Technologijų mokytojams Inga Hokušienė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
27. Simegrafija Metodinė medžiaga https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=2D888A5484542848&resid=2D888A5484542848!1493 Technologijų mokytojams Inga Hokušienė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
28. Netradicinis skiautinys SMP http://hokusiene.wordpress.com/2013/12/18/netradicinis-skiautinys-2 Technologijų mokytojams   Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
29. „Mokinių vertinimas ir įsivertinimas. Mokinių savivertės skatinimas“

Programa rajono mokytojams

Dailės praktinių ir teorinių užduočių vertinimo aprašas

Taikyti dirbant pamokose D. Šipulskienė

Dailė,

metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
30. ,,Žemės mažosios valdovės“. IT priemonė (pateiktys) Sveikos gyvensenos propagavimas Erika Dzežulskienė Fizikos vyresnioji mokytoja Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
31. Įvadinė krepšinio pamoka 5- tų klasių mokiniams panaudojant IKT Skaidrių rinkinys Supažindinti mokinius su krepšinio taisyklėmis, aikštelės išdėstymu, geriausiais Lietuvos krepšininkais, sužinoti, kokių yra krepšinio komandų Lietuvoje. Jurgita Martyšovienė

Kūno kultūra.

Mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla
32. Užduotys skaitvardžio mokymui mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių Metodinė priemonė Spec. poreikių mokiniams Jurgita Lukšienė Spec. pedagogė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
33.

„Orientavimasis“

„Žemė-žmonių planeta“

„Žemės gelmės ir paviršiaus įvairovė“

„Žemė-melsvoji planeta“

„Orai ir klimatas“

„Lietuva – mūsų valstybė“

PPT pateiktys

(pagal 6 kl. vadovėlio „Žemė“ turinio skyrius parengtos virtualios pamokos Power Point programa.

Skirta naujos pamokos turinio dėstymui. Jūratė Kanišauskienė Geografija, vyr.mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
34.

„Pasaulio vandenynas“

„Pasaulio gyventojai“

„Afrika“

„Amerika“

„Australija ir Okeanija“

PPT pateiktys

(pagal 7 kl. vadovėlio „Žemė“ turinio skyrius parengtos virtualios pamokos Power Point programa.

Skirta naujos pamokos turinio dėstymui. Jūratė Kanišauskienė Geografija, vyr. mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
35.

„Europa – mūsų žemynas“

„Baltijos šalys“

„Šiaurės Europa“

„Vakarų Europa“

„Vidurio Europa“

„Pietų ir Pietryčių Europa“

„Rytų Europa“

„Azija“

PPT pateiktys

(pagal 8 kl. vadovėlio „Žemė“ turinio skyrius parengtos virtualios pamokos Power Point programa.

Skirta naujos pamokos turinio dėstymui. Jūratė Kanišauskienė Geografija, vyr. mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
36.

„Lietuvos valstybė“

„Lietuvos geologija ir paviršius“

„Orai ir klimatas“

„Lietuvos vandenys“

„Lietuvos augalija ir gyvūnija“

„Pasaulio valstybės“

„Pasaulio ir Lietuvos gyventojai“

PPT pateiktys

(pagal 9 kl. vadovėlio „Žemė“ turinio skyrius parengtos virtualios pamokos Power Point programa.

Skirta naujos pamokos turinio dėstymui. Jūratė Kanišauskienė Geografija, vyr. mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
37. „Skyriaus žinių tikrinimas: Lietuvos valstybė, Lietuvos geologija ir paviršius, orai ir klimatas, Lietuvos vandenys, Lietuvos augalija ir gyvūnija, pasaulio valstybės, pasaulio ir Lietuvos gyventojai“ PPT pateiktys Skirta 9 klasės mokinių žinių tikrinimui baigus kiekvieną skyrių. Jūratė Kanišauskienė Geografija, vyr. mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
38. Apskritimai, tiesės ir kampai CD Skaitmeninė mokymo priemonė, nagrinėjant skyrių "Apskritimai, tiesės ir kampai".

Jurgita Caporkienė,

Rima Grėbliūnienė

Matematikos

vyresniosios mokytojos

Lizdeikos gimnazija
39. Mokomoji medžiaga „Apie Lietuvos teatro režisierius“ (mokinių parengti pristatymai) Pateiktys Rusų kalbos mokytojams. Priemonė skirta nagrinėjant temą „Kultūrų dialogas“ Almonė Sakalauskienė

Užsienio kalba (rusų);

Mokytoja metodininkė

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
40. Mokomoji medžiaga „Apie įžymius Rusijos žmones“ (mokinių parengti pristatymai) Pateiktys Rusų kalbos mokytojams. Priemonė skirta nagrinėjant temą „Jie garsina Rusiją“ Almonė Sakalauskienė

Užsienio kalba (rusų);

Mokytoja metodininkė

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
41. „Iš sentikių istorijos. Gretimų savivaldybių sentikiai“ Pateiktys Rusų kalbos mokytojams. Neformaliojo ugdymo užsiėmimams. 6-12 kl. mokiniams Aurelija Žilinskienė

Užsienio kalba (rusų),

Vyresnioji mokytoja

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
42. Mokomoji medžiaga „Maskva-Rusijos sostinė“. Pateiktys Rusų kalbos mokytojams. Naudojama 5-10 klasių mokiniams Aurelija Žilinskienė

Užsienio kalba (rusų),

Vyresnioji mokytoja

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
43. Mokomoji medžiaga „Ermitažas“ Pateiktys Rusų kalbos mokytojams. Naudojama 10 klasių mokiniams Aurelija Žilinskienė

Užsienio kalba (rusų),

Vyresnioji mokytoja

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
44. Занимаемся спортом PowerPoint mokomoji medžiaga prezentacija Rusų kalba, 7 klasė Nina Kavaliauskienė Rusų kalbos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
45. „Žemaitiškas loto“ Žaidimas loto. Priemonė skirta žemaičių tarmei įtvirtinti. Joana Laurutienė

Lietuvių kalbos

mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla
46. „Vienaskaitiniai, daugiskaitiniai daiktavardžiai ir paprastoji trupmena“

Integruota lietuvių kalbos – matematikos skaitmeninė priemonė

5 klasė

Priemonė skirta vienaskaitinių, daugiskaitinių daiktavardžių ir paprastosios trupmenos įtvirtinimui.

Joana Laurutienė,

Daiva Kareckaitė

Lietuvių kalbos mokytoja

Metodininkė,

Matematikos mokytoja

metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla
47. „Saulė šviečia visiems“ Pavasario kalendorius Priemonė skirta tautosakos, poezijos, individualios kūrybos įtvirtinimui. Joana Laurutienė

Lietuvių kalbos

mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla
48. „Apranga. Kaip rengtis?“

Integruota lietuvių kalbos – matematikos skaitmeninė priemonė

8 klasė

Priemonė skirta kalbos kultūros ir galimybių medžio įtvirtinimui.

Joana Laurutienė,

Daiva Kareckaitė

Lietuvių kalbos

mokytoja metodininkė,

matematikos

mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla
49. „Fonetikos ir paprastųjų trupmenų kartojimas“

Integruota lietuvių kalbos – matematikos skaitmeninė priemonė

7 klasė

Priemonė skirta fonetikos ir paprastųjų trupmenų įtvirtinimui.

Joana Laurutienė,

Daiva Kareckaitė

Lietuvių kalbos

mokytoja metodininkė,

matematikos

mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla
50. Projekte „EMILE klasė – integruotas prancūzų kalbos ir dalyko mokymas“

Internetinis puslapis

http://emileseduva.wordpress.com/

Preancūzų kalbos, IT, dailės, muzikos mokytojams Rima Juškienė IT, mokytoja metodininkė Šeduvos gimnazija
51. Mokinių dainos CD įrašas Organizuojant būrelio veiklą I.Petraitienė

Muzika,

metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
52. Užduotys rajono muzikos olimpiados I etapui Užduotys

Organizuo-

jant muzikos olimpiadas

I. Petraitienė

Muzika,

metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
53. Mokinių dainos CD įrašas Neformaliojo švietimo veiklai Ina Petraitienė

Muzika,

metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
54. Integruotos prancūzų kalbos ir muzikos pamokos I-oje gimnazijos klasėje

8 pamokų medžiaga

http://emileseduva.wordpress.com/2013/04/09/integruotos-prancuzu-kalbos-ir-it-pamokos-2013-metais/

Muzikos ir prancūzų kalbos mokytojams Aurelija Meškauskienė Muzika, mokytoja metodininkė Šeduvos gimnazija
55.

Mokomoji medžiaga

„Rūkymo žala chemiko akimis“

Pateiktys Mokytojams, klasių auklėtojams. Organizuojant klasės valandėles prevencijos klausimais Ancė Skarbalienė Chemija, mokytoja metodininkė Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
56. Integruota fizikos ir biologijos pamoka „ Akies optinės savybės“ Pamokos konspektas Mokytojams Vilma Andriušaitienė ir Lionė Semeniukienė

Fizikos mokytoja metodininkė,

biologijos vyresnioji mokytoja

Lizdeikos gimnazija
57. Aktyvieji mokymo(si) metodai CD Mokytojams Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos vyr. mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
58. Drabužėlių pilna spinta CD Mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Janina Kristina Mažučiūnienė Logopedė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
59. Kurioje žodžio vietoje girdime nurodytą garsą Metodinė priemonė Mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Janina Kristina Mažučiūnienė Logopedė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
60. Prielinksniai Metodinė priemonė Mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų Janina Kristina Mažučiūnienė Logopedė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
61. Profesinės raidos dienoraštis Savęs pažinimo ir profesinio tinkamumo užduočių sąsiuvinis Mokiniams Rasa Dagienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lizdeikos gimnazija
62. Procentai. Promilės Leidinys Metodinė priemonė,   nagrinėjant skyrių „Procentai“ Jurgita Caporkienė Matematika, vyresnioji mokytoja Lizdeikos gimnazija
63. Projektiniai darbai. CD ir leidinys Metodinė priemonė   kūrybiškumui ugdyti (9-12 kl.)

Jurgita Caporkienė,

Rima Grėbliūnienė,

Asta Šmukštienė

Matematikos

vyresniosios mokytojos

Biologijos

mokytoja metodininkė

Lizdeikos gimnazija
64. Estafečių mokymas 5-8 klasėse Pateiktys Metodinė medžiaga mokytojams Virginijus Kečioris

Kūno kultūra,

vyresnysis mokytojas

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
65. EKO ir matematika Pamokos planas Matematikos ir ekologijos dalyko mokytojams Sonata Vaitiekūnė Matematikos vyresnioji mokytoja Lizdeikos gimnazija
66. ,,Pasaulio tvarkos idėja Dantės poemoje ,,Dieviškoji komedija“ Metodinė medžiaga, kūrybiniai mokinių darbai Lietuvių kalbos mokytojams, mokiniams Laima Verbickienė Lietuvių kalba, metodininkė Lizdeikos gimnazija
67. ,,Mokyklų internetinių puslapių klaidos“ Metodinis straipsnis ŠU   knygoje ,,Gimtoji kalba mokykloje II“ Lietuvių kalbos mokytojams Laima Verbickienė Lietuvių kalba, ekspertė Lizdeikos gimnazija
68. ,,Linksniai“ Pateiktis svetainėje ,,Lituanistų avilys“ (smm.vma.emokykla.lt) Lietuvių kalbos mokytojams Gintauta Dauneckytė Lietuvių kalba, metodininkė Lizdeikos gimnazija
69. ,,Projektinis darbas literatūros pamokose“ Metodinis straipsnis ŠU knygoje ,,Gimtoji kalba mokykloje II“ Lietuvių kalbos mokytojams Rita Šimkuvienė Lietuvių kalba, ekspertė Lizdeikos gimnazija
70. ,,Apie tarmes rimtai ir linksmai“ Metodinis straipsnis ŠU   knygoje ,,Gimtoji kalba mokykloje II“ Lietuvių kalbos mokytojams Gintauta Dauneckytė Lietuvių kalba, metodininkė Lizdeikos gimnazija
71. ,,Lietuvių kalbos įsisavinimo problemos socialinės aplinkos aspektu“ Metodinis straipsnis ŠU knygoje ,,Gimtoji kalba mokykloje“ Lietuvių kalbos mokytojams Laima Verbickienė Lietuvių kalba, ekspertė Lizdeikos gimnazija
72. ,,Meninės priemonės“ Pateiktis svetainėje ,,Lituanistų avilys“ (smm.vma.emokykla.lt) Lietuvių kalbos mokytojams Gintauta Dauneckytė Lietuvių kalba, metodininkė Lizdeikos gimnazija
73. ,,Schema nagrinėjant lietuvių liaudies pasakas“ Pateiktis svetainėje ,,Lituanistų avilys“ (smm.vma.emokykla.lt) Lietuvių kalbos mokytojams Laima Verbickienė Lietuvių kalba, metodininkė Lizdeikos gimnazija
74. ,,Užklasinio skaitymo iššūkiai“ Metodinis straipsnis ŠU knygoje ,,Gimtoji kalba mokykloje“ Lietuvių kalbos mokytojams Rita Šimkuvienė Lietuvių kalba, ekspertė Lizdeikos gimnazija
75. ,,Tarmės“ Pateiktis svetainėje ,,Lituanistų avilys“ (smm.vma.emokykla.lt) Lietuvių kalbos mokytojams Gintauta Dauneckytė Lietuvių kalba, metodininkė Lizdeikos gimnazija
76. ,,Rudens simfonija“ (scenarijus)

Pateiktis svetainėje ,,Lituanistų miestelis“

(lituanistai. kalbam.lt)

Lietuvių kalbos mokytojams Laima Verbickienė Lietuvių kalba, ekspertė Lizdeikos gimnazija
77. ,,Paskutinis skambutis“ (scenarijus)

Pateiktis svetainėje

,,Lituanistų miestelis“ (lituanistai. kalbam.lt)

Lietuvių kalbos mokytojams Laima Verbickienė Lietuvių kalba, ekspertė Lizdeikos gimnazija
78. ,,Retorika. Retorinė teksto analizė“ Metodinė, dalykinė medžiaga Lietuvių kalbos mokytojams

Sandra Karenauskienė,

Alvydė Panova

Lietuvių kalba, metodininkė

Vyr. mokytoja

Lizdeikos gimnazija
79. ,,Vietos A.Škėmos romane ,,Balta drobulė“

Pateiktis svetainėje

,,Lituanistų miestelis“ (lituanistai. kalbam.lt)

Lietuvių kalbos mokytojams Laima Verbickienė Lietuvių kalba, ekspertė Lizdeikos gimnazija
80. ,,JAV- svajonių šalis“

Pateiktis svetainėje

,,Lituanistų miestelis“ (lituanistai.kalbam.lt)

Lietuvių kalbos mokytojams Laima Verbickienė Lietuvių kalba, ekspertė Lizdeikos gimnazija
81. ,,Integruota lietuvių kalbos ir rusų kalbos pamoka ,,F.Dostojevskis ,,Nusikaltimas ir bausmė“. Metodinė, dalykinė medžiaga Lietuvių kalbos ir rusų kalbos mokytojams Alvydė Panova Vyr. mokytoja Lizdeikos gimnazija
82. ,,Tango plius“ Projekto metodinė medžiaga Lietuvių kalbos ir matematikos mokytojams

Rita Šimkuvienė,

Sonata Vaitiekūnė,

Alma Krivickienė

Lietuvių kalba, metodininkė Lizdeikos gimnazija
83. Daugiakampių savybės, plotų skaičiavimas Skaidrės, padalomoji medžiaga

Kartojimui

8 klasėje

Romualda Pozniakovaitė Matematikos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
84. V. Šekspyras „Venecijos pirklys Scenarijus Kalbinių, vaidybinių, kultūrinių gebėjimų ugdymui. B2 lygmuo pagal EKA Rima Tarbūnienė Anglų kalbos mokytoja ekspertė Lizdeikos gimnazija
85. „О современной молодёже“ Filmoteka Kalbėjimo ir klausymo įgūdžių tobulininiui Vincas Marcišauskas Rusų kalbos vyresnysis mokytojas Lizdeikos gimnazija
86. Integruotos prancūzų kalbos ir IT pamokos I-oje gimnazijos klasėje

SMP

http://emileseduva.wordpress.com/2013/04/09/integruotos-prancuzu-kalbos-ir-it-pamokos-2013-metais/

IT ir prancūzų kalbos mokytojams Rima Juškienė IT, mokytoja metodininkė Šeduvos gimnazija
87. ,,ES“ CD Istorijos mokytojams, aukštesnių klasių mokiniams Vaida Jankūnienė Istorijos mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
88. ,,Lietuvos valstybė ir visuomenės formavimas XII-XVa.“ CD Istorijos mokytojams, 3-ų gimnazijos klasių mokiniams Vaida Jankūnienė

Istorija,

metodininkė

Lizdeikos gimnazija
89. „Vikrumo kopetėlės“ Metodinė priemonė skirta atlikti fizinę veiklą EUROFITO standartų (testų) atlikimo priemonės: viršutinių galūnių judesio greičio nustatymo prietaisas. D. Kavaliauskas

Kūno kultūra,

Vyr. mokytojas

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
90. „Tešlų rūšys“ Skaitmeninė metodinė priemonė Dėstant pamokose Ilona Prokofijo-vienė Technologijos, vyr. mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
91. Matematikos užduočių rinkiniai Tekstinis dokumentas Darbui su gabiais mokiniais Virginija Bartkevičienė

Matematika,

metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
92. Ornamentai

SMP (metodinė medžiaga, pamokų planai, idėjos pamokoms)

https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=2D888A5484542848&resid=2D888A5484542848!10238&app=PowerPoint

Dailės, technologijų mokytojams, mokiniams Inga Hokušienė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
93. Integruotos prancūzų kalbos ir dailės pamokos 8-oje klasėje

8 pamokų medžiaga

http://emileseduva.wordpress.com/2013/04/09/integruotos-prancuzu-kalbos-ir-it-pamokos-2013-metais/

Dailės ir prancūzų kalbos mokytojams Jolanta Akučkienė Dailė, mokytoja metodininkė Šeduvos gimnazija
94. Mokomoji medžiaga „Mintys apie chemiją“ Pateiktys Chemijos mokytojams. Organizuojant popamokinę veiklą Ancė Skarbalienė Chemija, mokytoja metodininkė Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
95.

Mokomoji medžiaga

„Metalai ir nemetalai“

Pateiktys Chemijos mokytojams. 9 ir 10 klasei aiškinant naują medžiagą Ancė Skarbalienė Chemija, mokytoja metodininkė Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
96. Mokomoji medžiaga   „Neorganinių medžiagų klasės“ Pateiktys Chemijos mokytojams. 12 klasei kurso apibendrinimui Ancė Skarbalienė Chemija, mokytoja metodininkė Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
97. Mokomoji medžiaga   „Organinė chemija“ (pateikčių rinkinys) Pateiktys Chemijos mokytojams. 11 klasės mokiniams apibendrinant atskiras temas Ancė Skarbalienė Chemija, mokytoja metodininkė Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
98.

Mokomoji medžiaga

„Maisto medžiagos ir jų priedai“

Pateiktys Chemijos mokytojams. 10 ir 12 klasių mokiniams apibendrinant kursą Ancė Skarbalienė Chemija, mokytoja metodininkė Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla
99. Stiklo pramonė Lietuvoje Integruotos pamokos – ekskursijos metodinės planas konspektas Chemijos mokytojams Ina Bajarauskaitė Chemijos mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
100. Schemos siuvinėjimui kryželiu Schemos https://onedrive.live.com/?cid=2D888A5484542848&id=2D888A5484542848!1789&v=3 Besidomintiems siuvinėjimu kryželiu Inga Hokušienė Technologijos, mokytoja ekspertė Šeduvos gimnazija
101. Rašinių rašymo tipai Powerpoint doc. CD B2 lygmuo pagal EKA Skirmantė Petraitienė Anglų k. mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
102. Kalbos vartosenos užduotys CD padalomoji medžiaga B1-B2 lygmuo pagal EKA Skirmantė Petraitienė Anglų k. mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
103. Pastraipos rašymas Padalomoji medžiaga B1-B2 lygmuo pagal EKA Skirmantė Petraitienė Anglų k. mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
104. Gramatinių struktūra pristatymai Powerpoint doc. CD B1 lygmuo pagal EKA Skirmantė Petraitienė Anglų k. mokytoja metodininkė Lizdeikos gimnazija
105. Nordplus projektas Verslumas – sėkmės garantas Internetinis puslapis nordplus.webs.com Anglų kalbos, technologijų, ekonomikos

Salomėja Krencienė,

Inga Hokušienė,

Arvydas Kavaliauskas

Anglų kalba, mokytoja ekspertė

Technologijos, mokytoja ekspertė

IT, mokytojas metodininkas

Šeduvos gimnazija
106.

Nordplus projektas

Šiandienos ir rytdienos profesijos globaliame pasaulyje

Internetinis puslapis nordplus2014.wordpress.com

Anglų kalbos,

ugdymo karjerai,

technologijų, IT mokytojams

Salomėja Krencienė,

Inga Hokušienė

Anglų kalba, mokytoja ekspertė

Technologijos, mokytoja ekspertė

Šeduvos gimnazija
107. „Use of English“. IT priemonė (pateiktys)

9-12kl.

Skirta rašymo įgūdžių, žodyno tobulinimui.

Daiva Listauskienė Anglų kalba, mokytoja metodininkė Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
108. Šalutinių sakinių skyrybos kartojimas. Testas 9-10 klasės gramatikos kurso kartojimui Sigita Šegždienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
109. Healthy living Padalomoji medžiaga 9-10 klasės Aušra Liačienė Anglų kalbos vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
110. Priešdėlių –są- -į- rašyba. IT priemonė (pateiktys) 9-10 kl. gramatikos kurso kartojimui Sigita Šegždienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
111. Sudėtinių sujungiamųjų sakinių skyryba. IT priemonė (pateiktys) 9-10 kl. gramatikos kurso kartojimui Sigita Šegždienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
112. Pasaulio religijų geografija Dalijamoji medžiaga 9 klasės mok. Irena Jurevičienė Geografijos vyr. mokytoja Alksniupių pagr. mok.
113. Klaipėdos uostas Pateiktys 9 klasės mok. Irena Jurevičienė Geografijos vyr. mokytoja Alksniupių pagr. mok.
114. Kuršių Nerija Pateiktys 9 klasės mok. Irena Jurevičienė Geografijos vyr. mokytoja Alksniupių pagr. mok.
115. Lietuvos ežerai Pateiktys 9 klasės mok. Irena Jurevičienė Geografijos vyr. mokytoja Alksniupių pagr. mok.
116. Saugomos Lietuvos teritorijos Pateiktys 9 klasės mok. Irena Jurevičienė Geografijos vyr. mokytoja Alksniupių pagr. mok.
117. Raumenys- aktyvi judėjimo organų dalis Skaidrės 9 klasei Rita Strelčiūnienė Biologija, mokytoja metodininkė Pašušvio pagrindinė mokykla
118. Raumenų veikla. Taisyklinga laikysena ir jos sutrikimai Skaidrės 9 klasei Rita Strelčiūnienė Biologija, mokytoja metodininkė Pašušvio pagrindinė mokykla
119. Griaučių raumenys – gausiausia mūsų organizmo organų grupė. Skaidrės 9 klasei Rita Strelčiūnienė Biologija, mokytoja metodininkė Pašušvio pagrindinė mokykla
120. Rusija pasaulio žemėlapyje Skaidrės 9 klasei Vida Brazauskienė Rusų k., vyr. mokytoja Pašušvio pagrindinė mokykla
212. Rusijos gamtinės zonos Skaidrės 9 klasei Vida Brazauskienė Rusų k., vyr. mokytoja Pašušvio pagrindinė mokykla
122. Kristalų auginimas Skaidrės 9 klasei Rita Strelčiūnienė Chemija, mokytoja Pašušvio pagrindinė mokykla
123. Aliuminis Skaidrės 9 klasei Rita Strelčiūnienė Chemija, mokytoja Pašušvio pagrindinė mokykla
124. Taisyklingos piramidės Skaidrės, modeliai, padalomoji medžiaga 9 klasė Romualda Pozniakovaitė Matematikos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
125.

„Druska kultūros istorijoje“

Mokomės keliaudami

Metodinė medžiaga.

Pamokų planai

9 kl. integruoto ugdymo pamokai

Sonata Vaitiekūnė,

Ina Bajarauskaitė,

Sandra Karenauskienė

Matematikos vyresnioji mokytoja

Chemijos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos mo0kytoja metodininkė

Lizdeikos gimnazija
126. Metalai aplink mus Pateiktis 9 kl Miglė Meškauskienė Chemijos mokytoja Šaukoto pagrindinė
127. ,,Turistinis žygis į Daugyvenės kultūros istorijos muziejų-draustinį“ Metodinė, dalykinė medžiaga 9 – 12 klasės auklėtojams Gitana Abromikienė, Alvydė Panova Lietuvių kalba mokytoja metodininkė, lietuvių kalba, vyresnioji mokytoja Lizdeikos gimnazija
128. Rusijos „Aukso žiedas“ Skaidrės 8 klasei Vida Brazauskienė Rusų k., vyr. mokytoja Pašušvio pagrindinė mokykla
129. Radioaktyvumas Skaidrės 8 klasei Rita Strelčiūnienė Chemija, mokytoja Pašušvio pagrindinė mokykla
130. Skyriaus „Niutono dėsniai“ kartojimas Skaidrių rinkinys (PowerPoint prezentacija) 8 klasei Vilma Mikalauskienė Fizikos, gamtos ir žmogaus vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
131. Моё животное. Skaidrės 8 klasė Zita Stasiūnienė Rusų kalbos Gražinos pagrindinė mokykla
132. Городской транспорт. Skaidrės 8 klasė Zita Stasiūnienė Rusų kalbos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
133. „Vientisinio sakinio skyryba“

Elektroninis testas

www.eTest.lt

8 klasė Roma Buivydienė

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

Pociūnėlių pagrindinė mokykla
134. Pateiktys pamokų ciklui ,,Bendrieji stiliaus reikalavimai‘‘ Pateiktys 8 kl. Jovita Brunienė Lietuvių kalba, vyresnioji mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
135. Lietuvių kalbos kontroliniai testai 8 klasei Testai 8 kl. Danutė Blužienė Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
136. Pateiktys pamokų ciklui ,,Bendrieji stiliaus reikalavimai‘‘ Pateiktys 8 kl. Jovita Brunienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
137. Lietuvių kalbos kontroliniai testai 8 klasei Testai 8 kl. Danutė Blužienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
138. Testas „Baltijos šalys“ Didaktinė medžiaga 8 kl. Virgilija Gustienė Geografija, geografijos mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
139. Viduramžių ūkio ir visuomenės raidos bruožai Pateiktys, testas 8 – oms klasėms Aldona Jagminienė Istorija, metodininkė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
140. Viduramžių valstybės ir valdžios bruožai Pateiktys, testas 8 – oms klasėms Aldona Jagminienė Istorija, metodininkė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
141. Orientacinės užduotys „Pažink Šiaulius“ Užduotys, orientyrai 8 – 10 kl. Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos vyr. mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
142. Priešistorės žmonės Pateiktys, testas 7–oms klasėms Aldona Jagminienė Istorija, metodininkė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
143. Fizikinis domino Edukacinis stalo žaidimas 7, 8 klasėms Vilma Mikalauskienė Fizikos, gamtos ir žmogaus vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
144. Sunkus gyvenimas Afrikoje Pateiktys 7 klasės mok. Irena Jurevičienė Geografijos vyr. mokytoja Alksniupių pagr. mok.
145. Kirmėlių pasaulis Skaidrės 7 klasei Rita Strelčiūnienė Biologija, mokytoja metodininkė Pašušvio pagrindinė mokykla
146. Moliuskai- vandens ir sausumos gyventojai Skaidrės 7 klasei Rita Strelčiūnienė Biologija, mokytoja metodininkė Pašušvio pagrindinė mokykla
147. Paparčiai, asiūkliai ir pataisai priklauso sporiniams induočiams Skaidrės 7 klasei Rita Strelčiūnienė Biologija, mokytoja metodininkė Pašušvio pagrindinė mokykla
148. Žmonių populiacijos poveikis gamtai Skaidrės 7 klasei Rita Strelčiūnienė Biologija, mokytoja metodininkė Pašušvio pagrindinė mokykla
149. Įvardžių rašyba Užduotys (pratimai) 7 klasei Kristina Diržinauskaitė Lietuvių k., mokytoja metodininkė Pašušvio pagrindinė mokykla
150. Skaitvardžių rašyba Užduotys (pratimai) 7 klasei Kristina Diržinauskaitė Lietuvių k., mokytoja metodininkė Pašušvio pagrindinė mokykla
151. Времена года PowerPoint mokomoji medžiaga 7 klasė Nina Kavaliauskienė

Rusų kalba mokytoja

metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla
152. Christmas in different countries Adaptuoti tekstai, žodyno užduotys 7 klasė Aušra Liačienė Anglų kalbos vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
153. Testas ,,Klimatas” Didaktinė medžiaga 7 kl. Virgilija Gustienė Geografija, geografijos mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
154. Testas ,,Geografinis pažinimas” Didaktinė medžiaga 7 kl. Virgilija Gustienė Geografija, geografijos mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
155. Pakartokime matematiką Segtuvas 7 kl. Erika Burneckienė Matematika, matematikos mokytoja metodininkė Tyrulių pagrindinė mokykla
156. Upelio tyrimai Metodologija 7 – 9 kl. Virgilija Gustienė Geografija, geografijos mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
157. „Grammar is Easy“. IT priemonė (pateiktys)

6-8 kl.

Skirta gramatikos įgūdžiams tobulinti.

Daiva Listauskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
158. SMS Language Kortelės 6-7 klasės Aušra Liačienė Anglų kalbos vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
159. Употребление предлогов PowerPoint mokomoji medžiaga 6-7 klasė Nina Kavaliauskienė Rusų kalba mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
160. Mitologinių dievybių (perkūno, laumės, velnio) vaizdavimas lietuvių mitologijoje. IT priemonė (pateiktys) 6 klasės mokiniams tautosakos kartojimui Sigita Šegždienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
161. Fosilijos Pateiktys 6 klasei Irena Jurevičienė Geografijos vyr. mokytoja Alksniupių pagr. mok.
162. Civilinės saugos signalai ir veiksmai pagal juos Skaidrės 6 klasei Rita Strelčiūnienė Žmogaus sauga, mokytoja metodininkė Pašušvio pagrindinė mokykla
163. Let‘s cook Skaidrės 6 klasė Grita Dumskienė Anglų kalbos vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
164. Русские сувениры. Skaidrės 6 klasė Zita Stasiūnienė Rusų kalbos Gražinos pagrindinė mokykla
165. „Kartojame tautosaka ir literatūra“

Elektroninis testas

www.eTest.lt

6 klasė Roma Buivydienė

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

Pociūnėlių pagrindinė mokykla
166. Viduramžiai Pateiktys, testas 6 kl. Aldona Jagminienė Istorijos mokytoja metodininkė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
167. Lietuvių kalbos kontroliniai testai 6 klasei Testai 6 kl. Danutė Blužienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
168. Pakartokime matematiką Segtuvas 6 kl. Erika Burneckienė Matematika, matematikos mokytoja metodininkė Tyrulių pagrindinė mokykla
169. Testas ,,Orientavimasis” Testas 6 kl. Virgilija Gustienė Geografija, geografijos mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
170. Testai ir užduotys Dalijamoji medžiaga 6 – 10 kl. mok. Irena Jurevičienė Geografijos vyr. mokytoja Alksniupių pagr. mok.
171. Individualios užduotys spec. poreikių mokiniams Dalijamoji medžiaga 5-7 klasių mok. Loreta Pranevičienė Matematikos vyr. mokytoja Alksniupių pagr. mok.
172. „Daiktavardis“

Elektroninis testas

www.eTest.lt

5-6 klasės Roma Buivydienė

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

Pociūnėlių pagrindinė mokykla
173. Žodžių mokymas CD 5-6 klasėms Oksana Virbukienė Anglų kalbos vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
174. Užduotys lietuvių kalbos olimpiadai Užduotys 5-6 kl., 7-8 kl., 9-10 kl. Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos vyr.mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
175. Sankt – Peterburgas Skaidrės 5-10 klasėms Vida Brazauskienė Rusų k., vyr. mokytoja Pašušvio pagrindinė mokykla
176. Rankdarbiai iš plastikinių butelių Skaidrės 5-10 klasėms Vida Brazauskienė Technologijos, vyr. mokytoja Pašušvio pagrindinė mokykla
177. Judriųjų žaidimų mokymas Pateiktis 5,6 kl. Dalia Balčiūnienė Kūno kultūra VM. Šaukoto pagrindinė
178. ,,Pasakėčios bruožai   I.Krylovo pasakėčioje ,,Žiogas ir skruzdė”. IT priemonė (pateiktys) 5 klasės mokiniams pasakėčios žanrui įtvirtinti. Sigita Šegždienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
179. Eglutės žaisliukas Skaidrės 5 klasei Vida Brazauskienė Technologijos, vyr. mokytoja Pašušvio pagrindinė mokykla
180. People at work Skaidrės 5 klasė Dalia Tamošiūnienė Anglų kalbos vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
181. Atvirlaiškio rašymas Skaidrės (popierinė vaizdinė medžiaga) 5 klasė Dalia Tamošiūnienė Anglų kalbos vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
182. Pasakos

Elektroninis testas

www.eTest.lt

5 klasė Roma Buivydienė

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

Pociūnėlių pagrindinė mokykla
183. „Vientisinis ir sudėtinis sakinys“

Elektroninis testas

www.eTest.lt

5 klasė Roma Buivydienė

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

Pociūnėlių pagrindinė mokykla
184. „Sakinio dalys“

Elektroninis testas

www.eTest.lt

5 klasė Roma Buivydienė

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

Pociūnėlių pagrindinė mokykla
185. Pakartokime matematiką Segtuvas 5 kl. Erika Burneckienė Matematika, matematikos mokytoja metodininkė Tyrulių pagrindinė mokykla
186. Inscenizacija ,,Veidrodėli, veidrodėli ...“ Scenarijus 5 kl. Virgilija Gustienė Geografija, geografijos mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
187. Popietė „Linksmoji matematika“ scenarijus 5 – 8 kl. Erika Burneckienė Matematika, matematikos mokytoja metodininkė Tyrulių pagrindinė mokykla
188. Popietė „Matematinės varžytuvės“ Scenarijus 5 – 7 kl. Erika Burneckienė Matematika, matematikos mokytoja metodininkė Tyrulių pagrindinė mokykla
189. Vaizdinė priemonė „Erdviniai kūnai“ Erdvinių kūnų išklotinės 5 – 6 kl. Erika Burneckienė Matematika, matematikos mokytoja metodininkė Tyrulių pagrindinė mokykla
190. Teksto suvokimo užduotys Segtuvas 5 – 10 kl. Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Tyrulių pagrindinė mokykla
191. Dalykiniai raštai Segtuvas 5 – 10 kl. Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Tyrulių pagrindinė mokykla
192. „Šviesoforas“ Įsivertinimo kortelės 5 – 10 kl. Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Tyrulių pagrindinė mokykla
193. Kalbos klaidų skrynelė Užduotys 5 – 10 kl. Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos vyr. mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
194. Ką žinome apie rašytojus? CD 5 – 10 kl. Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos vyr. mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
195. Viktorina ,,Ar pažįsti pasaulį?“ Scenarijus 5 – 10 kl. Virgilija Gustienė Geografija, geografijos mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
196. Motinos dienos šventė Scenarijus 5 – 10 kl. Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos vyr.mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
197. Gamtos reikšmė
Kristijono Donelaičio ,,Metuose”.
IT priemonė (pateiktys) 11 klasės mokiniams supažindinimui su K. Donelaičio kūryba. Sigita Šegždienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
198. Adomo Mickevičiaus
,,Krymo sonetai”.
IT priemonė (pateiktys) 11 klasės mokiniams supažindinimui su A. Mickevičiaus ,,Krymo sonetais“ Sigita Šegždienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Grinkiškio J. Poderio vid. mok.
199. Radioaktyvumas Skaidrių rinkinys (PowerPoint prezentacija) 10 klasei Vilma Mikalauskienė Fizikos, gamtos ir žmogaus vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
200. Plakatas. Plastikų panaudojimas Plakatas 10 kl. Virginija Šidlauskienė Chemija, vyr. mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
201. Plakatas. Svarbiausios polimerinės medžiagos Plakatas 10 kl. Virginija Šidlauskienė Chemija, vyr. mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
202. Plakatas. Organiniai cheminiai pluoštai Plakatas 10 kl. Virginija Šidlauskienė Chemija, vyr. mokytoja Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla
203. Šventė „Sudie, mokykla“ Scenarijus 10 kl. Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos vyr.mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
204. Chemija ir aplinka Pateiktis 10 kl Miglė Meškauskienė Chemijos mokytoja Šaukoto pagrindinė
205. Kalėdinė popietė Scenarijus 1 – 10 kl. Kristina Masiulienė Lietuvių kalba, lietuvių kalbos vyr. mokytoja Tyrulių pagrindinė mokykla
206. London and Great Britain Skaidrės   Aldona Mickuvienė Anglų kalbos vyr. mokytoja Gražinos pagrindinė mokykla
207 Integruotis prancūzų ir geografijos pamokos 8 klasei 8 pamokų medžiaga (IT) Geografijos ir prancūzų k. mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
208 Integruota geografijos ir anglų kalbos pamoka „Tropinių miškų nykimas“.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos, anglų k., ekologijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
209 Japonijos gamta.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
210 Kinijos gamtos kontrastai.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
211 Amazonija – miškų ir upių karalystė.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
212 Upė ir jos dalys.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
213 Gyvenviečių kilmė ir įvairovė.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
214 Baltijos šalys.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
215 Pasaulio turizmas.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
216 Prancūzija.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
217 Saugomos teritorijos. Pateiktys Power Point programa Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
218 Dalmatija.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
219 Apledėjimo įtaka reljefo formavimui.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
220 Spalvingoji Barselona.

Pamokos planas-konspektas

IT priemonė (pateiktys Power Point programa)

Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
221 Valstybės - mįslės. Metodinė priemonė 8 klasei. Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
222 Geografinės mįslės. Lietuva. Metodinė priemonė 9 klasei. Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
223 Europos kultūros paveldas. Metodinė priemonė Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
224 Australija. Minčių žemėlapis. Metodinė priemonė 7 klasei. Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla
225 Baltijos šalys. Minčių žemėlapis. Metodinė priemonė 8 klasei. Geografijos mokytojams Salvinija Vaičiūnienė Geografijos mokytoja metodininkė Gražinos pagrindinė mokykla

© 2019 Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras. Visos teisės saugomos.

Please publish modules in offcanvas position.