Image
Image
Image

Pradinių klasių ugdymui skirtos priemonės

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės tipas

(knyga, CD, leidinys ir kt.)

Kam skirta priemonė?

Priemonę parengusio mokytojo vardas, pavardė

Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija

Mokykla

1.

,, Vaikų elgesio stereotipai pradiniame mokykliniame amžiuje“

Pateiktys tėvų susirinkimui

Tėvų pedagoginiam švietimui

Nilutė Jasaitienė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

2.

,,Tėvų vaidmuo pirmoko gyvenime‘

Pateiktys tėvų susirinkimui

Tėvų pedagoginiam švietimui

Zita Bliznikienė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

3.

,,Vaikų auklėjimo būdai ir metodai. Mitai ir tikrovė“

Pateiktys tėvų susirinkimui (reglamentuotai diskusijai)

Tėvų pedagoginiam švietimui

Zita Bliznikienė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

4.

Šventinės pamokos 4 klasių mokiniams ir tėveliams

Pamokų scenarijai scenarijus

Tėvų ir mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui

Nilitė Jasaitienė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

5.

Mano tautinis kostiumas

SMP http://hokusiene.wordpress.com/2012/12/03/vkk-2012-mano-tautinis-kostiumas

Technologijų, dailės, IT mokytojams

Rima Juškienė,

Inga Hokušienė

IT, mokytoja metodininkė Technologijos, mokytoja ekspertė

Šeduvos gimnazija

6.

Ornamento kūrimas langeliais

Metodinė medžiaga http://hokusiene.wordpress.com/category/ikt-ugdyme/pamokos-integruotos-su-it/

Technologijų, dailės, IT mokytojams

Inga Hokušienė

Technologijos, mokytoja ekspertė

Šeduvos gimnazija

7.

Mobilūs įrenginiai ugdyme

Straipsnių rinkinys/kategorija internetiniame puslapyje https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=2D888A5484542848&resid=2D888A5484542848!1493

Technologijų, dailės, IT mokytojams

Inga Hokušienė

Technologijos, mokytoja ekspertė

Šeduvos gimnazija

8.

„Pas močiutę augau“

Šokio aprašymas

Šokio mokytojams

Džiuljeta Ragauskienė

Pradinis ugdymas,

mokytoja metodininkė

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

9.

Dvibalsių įtvirtinimas

Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla

Specialiojo pedagogo, logopedo pratyboms

Zinaida Kerpienė

Vyr. specialioji pedagogė

Gražinos pagrindinė mokykla

10.

Skaičiuoju iki 10

PowerPoint mokomasis žaidimas

Specialiojo pedagogo pratyboms

Aušra Vrobliauskienė

Specialioji pedagogė

Gražinos pagrindinė mokykla

11.

„Mokausi skaityti“

Individualių skaitymo užduočių aplankas I klasei.

Skaitymo įgūdžių tobulinimui

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

12.

Matematiniai žaidimai ..Puzzle“ (sudėtis, daugyba, dalyba kampu)

Žaidimas

Skaičiavimo įgūdžių įtvirtinimui ir savikontrolei

Zita Bliznikienė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

13.

1-4 klasių „Šviesoforo"

konkursas

Renginio scenarijus.

Daiktinė- vaizdinė priemonė - šviesoforas.

(reguliuojamas)

Saugaus eismo diena "Gatvėj būki atsargus-šito mokyk ir kitus"

Gitana Kniškienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Baisogalos mokyklos-darželio Pakiršinio skyrius

14.

Mokymo priemonė „Rudens takeliu“

Veiklos aprašymas

Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo pedagogams,

Pradinių klasių mokytojams

Milda Visockienė

Pradinis ugdymas,

vyresnioji mokytoja

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

15.

Mokymo priemonė „Vaisiai, uogos ir daržovės“

Pateiktys

Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo pedagogams

Milda Visockienė

Pradinis ugdymas,

vyresnioji mokytoja

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

16.

Grybai

Vaizdinė priemonė.

Valgomų grybų maketai, padaryti mokytojos

Priemonė skirta pasaulio pažinimo pamokoms, dekoracijoms

Gitana Kniškienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Baisogalos mokyklos-darželio Pakiršinio skyrius

17.

Garsų domino

Kortelės

Pradinukams

Grita Dumskienė

Anglų kalbos vyr. mokytoja

Gražinos pagrindinė mokykla

18.

„Sausio 13- Laisvės gynėjų diena“

Pateiktys

Pradinių klasių mokytojams

Džiuljeta Ragauskienė

Pradinis ugdymas,

mokytoja metodininkė

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

19.

Mokomoji medžiaga „Kokios Lietuvos etnografinės dalys?“

Pateiktys

Pradinių klasių mokytojams

Džiuljeta Ragauskienė

Pradinis ugdymas,

mokytoja metodininkė

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

20.

Projektinės veiklos integravimo galimybės ugdomąjame procese

Knyga „Laiškas gimtinei“

Pradinių klasių mokytojams

Ingrida Kasperavičiūtė,

Vida Povilaitienė

Pradinis ugdymas

Mokytojos metodininkės

Vaižganto progimnazija ir Gražinos pagrindinė m.

21.

Laiškas gimtinei

Knyga

Pradinių klasių mokytojams

Vida Povilaitiėnė

Ingrida Kasperavičiūtė

Pradinių klasių mokytojos metodininkės

Gražinos pagrindinė mokykla

Vaižganto progimnazija

22.

Projektas- vienas iš pradinukų ugdymo metodų, padedantis ugdyti aktyvų šalies pilietį.

Leidinys

Pradinių klasių mokytojams

Vida Povilaitienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

23.

Ar valgome tik tam, kad augtume?

2 klasės pasaulio pažinimo pamokos aprašymas

http://portalas.emokykla.lt/vkk/Puslapiai/VKK%202011%20rezultatai.aspx

arba

http://portalas.emokykla.lt/vkk/Puslapiai/Pretendent%C5%B3%20darb%C5%B3%20pristatymai%202011.aspx

Pradinių klasių mokytojams

Vaida Čepienė,

Lina Paškevičienė

Pradinių klasių mokytojos, metodininkės

Šeduvos gimnazija

24.

Mažieji įnamiai

Mokomoji medžiaga

Pradinių klasių mokiniams

Inga Svinkūnienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

25.

Drabužių mada

Skaitmeninė mokymosi priemonė

Pasaulio pažinimo pamokai 3-4 kl.

Vilija Skvarnavičienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

26.

Radviliškio istoriniai paminklai

CD

Pasaulio pažinimo pamokai

Vilija Skvarnavičienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

27.

Saulė mane įkvepia kurt.

Leidinys

Pasaulio pažinimas, matematika, dailė. 3 klasė

Rasa Jasiulienė

Pradinės klasės mokytoja-metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

28.

Pavasario šauklės.

CD

Pasaulio pažinimas, matematika,

2 klasė

Rasa Jasiulienė

Pradinės klasės mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

29.

Raktai

CD

Pasaulio pažinimas, 2 klasė

Audra Nėjienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

30.

Metų laikai

CD

Pasaulio pažinimas, 1-2 klasė

Vida Povilaitienė,

Rasa Šimkuvienė,

Valerija Kauklienė,

Vanda Liutinskienė

Pradinių klasių mokytojos metodininkės

Gražinos pagrindinė mokykla

31.

Kas nudažo medžių lapus?

CD

Pasaulio pažinimas, 1-2 klasė

Vida Povilaitienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

32.

Laiško kelionė

CD

Pasaulio pažinimas, 1 klasė

Rasa Šimkuvienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

33.

Kas gyvena žemėje?

CD

Pasaulio pažinimas,

2 klasė

Rasa Jasiulienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

34.

Lietuvos kanopiniai žvėrys

Skaidrės

Pasaulio pažinimas,

4 klasė

Virginija Rauktienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

35.

Pasaulio pažinimo kartojimo pamoka

CD

Pasaulio pažinimas,

3 klasė

Jolanta Nėjienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

36.

Kas yra oras?

CD

Pasaulio pažinimas,

3 klasė

Jolanta Nėjienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

37.

Kokie būna krituliai?

CD

Pasaulio pažinimas,

3 klasė

Jolanta Nėjienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

38.

„ Amatai“

Skaitmeninė mokymosi priemonė

Pasaulio pažinimas 4 kl.

Diana Muraulienė

Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

39.

„ Saulės sistema ir planetos“

Skaitmeninė mokymosi priemonė

Pasaulio pažinimas 4 kl.

Diana Muraulienė

Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

40.

„ Lietuvos žuvys“

Skaitmeninė mokymosi priemonė

Pasaulio pažinimas 2 kl.

Diana Muraulienė

Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

41.

„Kodėl žmonėms svarbus vanduo?“

Skaitmeninė mokymosi priemonė

Pasaulio pažinimas 2 kl.

Diana Muraulienė

Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

42.

„Kodėl reikia rūšiuoti atliekas“

Skaitmeninė mokymosi priemonė

Pasaulio pažinimas 2 kl.

Diana Muraulienė

Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

43.

‚Pasižvalgykime po Radviliškio kraštą“

Skaitmeninė mokymosi priemonė

Pasaulio pažinimas

Diana Muraulienė

Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

44.

Kokia mokykla buvo seniau?

CD

Pasaulio paž.3-4 kl.

Violeta Čižikienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

45.

LDK valdovai

CD

Pasaulio paž. 4 kl.

Violeta Čižikienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė

46.

CD „Kas yra grybai?“

CD pateiktis interaktyviai lentai

Pasaulio paž. 3 kl.

Laima

Laiševcevienė

Pradinės klasės, mokytoja metodininkė

Vinco Kudirkos

pagr. m-kla.

47.

CD “Kas vadinama Baltijos auksu?“

CD pateiktis

Pasaulio paž. 2 kl.

Laima

Laiševcevienė

Pradinės klasės, mokytoja metodininkė

Vinco Kudirkos

pagr. m-kla.

48.

CD „Naminiai gyvūnai.“

CD pateiktis

Pasaulio paž. 2 kl.

Laima

Laiševcevienė

Pradinės klasės, mokytoja metodininkė

Vinco Kudirkos

pagr. m-kla.

49.

Padėkos diena

Scenarijus

Mokytojams

Džiuljeta Ragauskienė

Pradinis ugdymas,

mokytoja metodininkė

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla

50.

Mokyklos-darželio jubiliejinė šventė „Vaikystės namai“

Video

Mokyklos-darželio bendruomenės tradicijų puoselėjimui.

V.Poškienė,

G.Areliūnienė ,

A.Kilienė,

V.Simonavičienė

Direktorė II vad.

Pavaduotoja ugd. II vad.

Muzika, Vyr. mokytoja

Ikimokyklinio ugd. muzikos pedagogė Vyr. mokytoja

Baisogalos mokykla- darželis

51.

,,Įdomiosios užduotys“

Knygelė

Mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui

Zita Bliznikienė, Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkės

Baisogalos mokykla- darželis

52.

,,Mūsų abėcėlė“

Vaikų kūrybos knygelė

Mokinių kūrybiškumo ir rašymo įgūdžių skatinimui

Zita Bliznikienė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

53.

„Lietuvos medžiai – rekordininkai“

Pateiktys

Mokinių gamtamoksliniam ugdymui

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

54.

„Augalijos ir gyvūnijos rekordai“

Pateiktys

Mokinių gamtamoksliniam ugdymui

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

55.

,,Raudonąją knygą atvertus“

Pateiktys

Mokinių gamtamoksliniam ugdymui

Zita Bliznikienė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

56.

„Pelkės“

Pateiktys

Mokinių gamtamoksliniam ugdymui

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

57.

„Bestuburiai ir stuburiniai gyvūnai“

Pateiktys

Mokinių gamtamoksliniam ugdymui

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

58.

„Senoviniai daiktai“

Loto žaidimas

Mokinių gamtamoksliniam ugdymui

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

59.

Loto žaidimas

Loto žaidimas

Mokinių gamtamoksliniam ugdymui

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

60.

„Mūsų planeta – Žemė“

Domino žaidimas

Mokinių gamtamoksliniam ugdymui

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

61.

„Augalų ir gyvūnų rekordai“

Domino žaidimas

Mokinių gamtamoksliniam ugdymui

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

62.

„Pasidairykime po Lietuvą“

Domino žaidimas

Mokinių gamtamoksliniam ugdymui

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

63.

Garsų e-ė diferencijavimas žodžiuose

PowerPoint praktinė užduotis

Logopedinėms pratyboms

Daiva Onaitienė

Logopedė metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

64.

Garsų Š,Ž tarimas sakiniuose

PowerPoint praktinė užduotis

Logopedinėms pratyboms

Kristina Valuckienė

Logopedė metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

65.

Garsų e-ė-ie skyrimas

PowerPoint praktinė užduotis

Logopedinėms pratyboms

Kristina Valuckienė

Logopedė metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

66.

Lokys Rufas

Smart Notebook programos praktinė užduotis

Logopedinėms pratyboms

Kristina Valuckienė

Logopedė metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

67.

Skirkime garsus Š ir Ž

Smart Notebook programos mokymo priemonė

Logopedinėms pratyboms

Kristina Valuckienė

Logopedė metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

68.

Hh Herbas.

HhLietuvos himnas

Skaitmeninė mokymosi priemonė

Lietuvių kalbai 1kl.

Vilija Skvarnavičienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

69.

Integruota dienos veikla. Australija.

CD

Lietuvių kalba, pasaulio pažinimas, anglų kalba, matematika, dailė, etika.

Rasa Jasiulienė,

Grita Dumskienė

Pradinės klasės

mokytoja metodininkė;

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

Gražinos pagrindinė mokykla

70.

Daiktavardis.

CD

Lietuvių kalba,

4 klasė

Rasa Jasiulienė

Pradinės klasės mokytoja-metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

71.

Ūkininkas.

CD

Lietuvių kalba,

2 klasė

Rasa Jasiulienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

72.

Išplėstiniai sakiniai

CD

Lietuvių kalba,

3 klasė

Jolanta Nėjienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gražinos pagrindinė mokykla

73.

CD “Šokoladas. Ką veikia?“

CD pateiktis

Lietuvių k. 2kl.

Laima

Laiševcevienė

Pradinės klasės, mokytoja metodininkė

Vinco Kudirkos

pagr. m-kla.

74.

Abėcėlės šventė „Einam Liūto karaliaus ieškoti“

Šventės scenarijus

Kūrybiškumo ugdymui, tėvų ir mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui

Nilitė Jasaitienė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

75.

Lietuvių tautinis kostiumas

Interaktyvi knyga iPad‘ui, metodinė medžiaga http://hokusiene.wordpress.com/2012/09/05/lietuviu-tautinis-kostiumas-ibook-for-ipad/

Dailės, technologijų mokytojams

Inga Hokušienė

Technologijos, mokytoja ekspertė

Šeduvos gimnazija

76.

MonumentsinRadviliskis

CD

Anglų kalbai

Vilija Skvarnavičienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

77.

„Auksinio šiaudo gyvenimas“

Projekto pristatymo scenarijus.

4klsei

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

78.

Mūsų planeta – Žemė

Skaidrės

4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

79.

„Mūsų knyga“

Mokinių kūrybos knyga

4 klasė

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

80.

Testas „Daiktavardžiai pasakojime ir aprašyme“

Didaktinė medžiaga

4 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

81.

Projektas „Močiutės pieno perdirbimo gamykla“

Projektinė medžiaga

3-4klasių mokiniams

Nilitė Jasaitienė,

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

82.

Projektas „Iš avilio“

Projektinė medžiaga

3-4klasių mokiniams

Nilitė Jasaitienė,

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

83.

Mokausi kelti klausimus

Padalomoji medžiaga

3-4 klasių mokiniams

Jurgita Lukšienė

Spec. pedagogė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

84.

Projektas „Dienos režimas“

Projektinė medžiaga

3-4 klasių mokiniams

Dalia Česonienė

Pradinis ugdymas,

Vyr. mokytoja

Baisogalos mokykla- darželis

85.

Projektas „ Žemė – mūsų namai““

Projektinė medžiaga

3-4 klasių mokiniams

Dalia Česonienė

Pradinis ugdymas,

vyr. mokytoja

Baisogalos mokykla- darželis

86.

Vaizdinė priemonė ,,Pica“

Modelis

3-4 kl.

Olga Batvenkova

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

87.

Šuo žmogaus draugas ir pagalbininkas

Skaidrės

3 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas,   pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

88.

„Kieno kūnas žvynuotas“

Skaitmeninė mokymosi priemonė

3 kl. pasaulio pažinimo pamokai

Vilija Skavrnavičienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė

89.

Bebras – stambiausias Lietuvos gyvūnas

Skaitmeninė mokymosi priemonė

3 kl. pasaulio pažinimo pamokai

Vilija Skavarnavičienė

Danutė Vaičiurgienė

Pradinės klasės

mokytojos-metodininkės

Vinco Kudirkos pagrindinė

90.

Strutis

CD

3 kl. mokiniams (lietuvių k. ir pasaulio paž)

Rasmuta Valčiukienė

pradinis ugdymas,

mokyt. ekspertė

Vinco Kudirkos

pagrindinė mokykla

91.

Testas „Registrai“

Didaktinė medžiaga

3 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

92.

Testas „Gama“

Didaktinės užduotys

3 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

93.

Vaizdinė priemonė „Šaknis“

Plakatas

3 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

94.

Vaizdinė priemonė „Būdvardis“

Plakatas

3 – 4 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

95.

Vaizdinė priemonė „Prieveiksmis“

Plakatas

3 – 4 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

96.

Vaizdinė priemonė „Veiksmažodis“

Plakatas

3 – 4 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

97.

Vaizdinė priemonė ,,Termometras“

Modelis

2-4 kl.

Olga Batvenkova

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

98.

„Antonimai“

Skaitmeninė mokymosi priemonė

2-3 kl. lietuvių kalbos pamokai

Vilija Skvarnavičienė

Loreta Pukertienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė

99.

Priemonė įvardžių mokymui (anglų kalbai)

Plakatas-gėlė

2 klasei

A.Kilienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytojas

Baisogalos mokykla- darželis

100.

Transportas

Skaidrės

2 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

101.

Sudėties lentelė

Plakatas

2 kl.

Olga Batvenkova

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

102.

Testas „Ir knyga mane augina“

Didaktinė medžiaga

2 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

103.

Testas „Daiktai aplink mus“

Didaktinė medžiaga

2 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

104.

Vaizdinė priemonė ,,Laiko ratas“

Kortelės

2- 4kl.

Olga Batvenkova

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

105.

Vaizdinė priemonė „Daiktavardis“

Plakatas

2 – 3 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

106.

Vaizdinė priemonė

„Veiksmažodis“

Plakatas

2 – 3 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

107.

Stebuklinės, mitinės būtybės

CD

1-4kl. etnokultūra, lietuvių k., dailė.

Violeta Čižikienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

108.

„Dūdelių aplikatūra“

Plakatas

1-4 klasės

Kilienė

Pradinis ugdymas, Muzika,

Vyr. mokytoja

Baisogalos mokykla- darželis

109.

Projekto pristatymas „Paukštelių globa žiemą“

Skaidrės

1-4 klasėms

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

110.

Projekto pristatymas „Boružė – vaikų ir daržininkų bičiulė“

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

111.

Medžiai šalia mūsų

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

112.

Ąžuolas

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

113.

Beržas

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

114.

Eglė

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

115.

Liepa

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

116.

Obelis

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

117.

Pušis

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

118.

Šermukšnis

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

119.

Uosis

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pašušvio pagrindinė mokykla

120.

Integruota veikla „Aukso lapais rudenėlis puošias...“

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė, Bronė Kryžienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytojos

Pašušvio pagrindinė mokykla

121.

Integruota veikla „Vaikų Velykėlės“

Skaidrės

1-4 klasei

Rita Lukaševičienė, Nijolė Lukoševičienė

Pasaulio pažinimas, pradinių klasių vyr. mokytojos

Pašušvio pagrindinė mokykla

122.

Tautinis kostiumas

CD

1-4 klasė etnokultūra, dailė, pasaulio paž., lietuvių k.

Violeta Čižikienė

Pradinės klasės

mokytoja-metodininkė

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

123.

Rid rid rid margučiai

Scenarijus

1-4 kl.

Olga Batvenkova

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

124.

Testas „Ketvirtinė ir aštuntinė nata“

Didaktinė medžiaga

1 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

125.

Domino

Kortelės

1 kl.

Olga Batvenkova

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

126.

Pasiekimų knygelės

Knygelė

1 – 4 klasių mok.

Rasa Saliamorienė

Pradinių klasių mokyt. metod.

Alksniupių pagr. mokykla

127.

Vaizdinė priemonė „Įsidėmėtinos rašybos žodžiai“

Plakatas

1 – 4 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

128.

Renginys „Šventų Kalėdų belaukiant“

Scenarijus

1 – 4 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

129.

Šventė „Tau, motule“

Scenarijus

1 – 4 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

130.

Popietė „Moliūgo diena“

Scenarijus

1 – 4 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

131.

Šventė „Padovanok draugui šypseną“

Scenarijus

1 – 4 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

132.

Šventė „Rudens spalvos“

Scenarijus

1 – 4 kl.

Daiva Babičienė

Pradinės klasės, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrulių pagrindinė mokykla

133.

„Lino kelias“

Projekto pristatymo scenarijus

 

Zita Bliznikienė,

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas, mokytojos metodininkės

Baisogalos mokykla - darželis

134.

„Praeities skrynią pravėrus“

Projekto pristatymo šventės scenarijus

 

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla - darželis

135.

„Miško abėcėlė“

Šventės scenarijus

 

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla - darželis

136.

„Mes- pirmokai“

Mokinių kūrybos knyga

 

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

137.

Mokslo metų baigimo šventė ,,Vasaros spalvų karalystėje“

Šventės scenarijus

 

Zita Bliznikienė,

Agnė Kilienė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė;

Muzika, vyr. mokytoja

Baisogalos mokykla- darželis

138.

„Dantukų miestelyje“

Projekto pristatymo scenarijus

 

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

139.

„Iš tautosakos lobyno“

Scenarijus Menų dienai.

 

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

140.

„Graži mūsų šeimynėlė“

Mokinių kūrybos knyga  

 

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

141.

„Obuolys- sodo karalius“

Sveikatingumo projekto     pristatymo šventės scenarijus

 

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

142.

„Mūsų mažieji draugai“

Mokinių kūrybos knyga

 

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis

143.

„Mamyte, tu- mano saulė“

Mokinių kūrybos knyga

 

Daiva Volskytė

Pradinis ugdymas,

mok. metodininkė

Baisogalos mokykla- darželis


© 2019 Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras. Visos teisės saugomos.

Please publish modules in offcanvas position.