RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMOS IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO DARBO TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Darbo taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro (toliau – Centro) valdymo organas, atstovaujantis visus Centro darbuotojus, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesus darbovietės lygmeniu, informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą. (DK, 165 str.)
  2. Centras konsultuojasi ir derina su Taryba visą reikiamą dokumentaciją susijusią su darbuotojų interesais ir veiklomis. Taryba įsipareigoja per 10 d. d. pateikti Centrui savo atsakymą.
  3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitų valstybinių institucijų norminiais teisės aktais, Centro nuostatais ir kitais vietiniais norminiais teisės aktais.
  4. Tarybos darbo reglamentas nustato Tarybos darbo organizavimo tvarką, Tarybos sudėtį, funkcijas bei narių teises ir pareigas.
  5. Tarybos darbo reglamentą rengia, tvirtina ir keičia Taryba.
  6. Darbo taryba yra nepriklausoma nuo darbdavio. Darbdaviui draudžiama daryti įtaką darbo tarybos sprendimams ar kitaip kištis į darbo tarybos veiklą.
II. TARYBOS SUDĖTIS
III. TARYBOS FUNKCIJOS
IV. TARYBOS PIRMININKAS
V. TARYBOS SEKRETORIUS
VII. TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS
VIII. TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

© 2021 Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras. Visos teisės saugomos.

Please publish modules in offcanvas position.